CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giáo đoàn V Hệ phái Khất sĩ kính viếng Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Chiều nay ngày 17/8, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn V gồm Hòa thượng Giác Hà, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự trưởng Giáo đoàn; Hòa thượng Giác Minh, Giáo phẩm Giáo đoàn; Hòa thượng Giác Tùng, Giáo phẩm Hệ phái; Hòa thượng Giác Pháp, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ; cùng chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng và Phật tử đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư.

Trưởng lão Giác Lý khai lập Giáo đoàn V và Đại lão Hòa thượng Pháp sư khai lập Giáo đoàn IV là huynh đệ cùng thầy - Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Sau khi Tổ sư vắng bóng, quý Ngài đã cùng chung sức, chung lòng giữ gìn và phát triển mối đạo của Tổ Thầy khai sáng. Trưởng lão Giác Lý viên tịch vào năm 1973, nhưng Đại lão Hòa thượng Pháp sư tiếp tục 42 năm duy trì truyền thống Hệ phái và hoằng dương giáo pháp Khất sĩ đến hải ngoại. Hôm nay, hàng đệ tử, đệ tôn của Trưởng lão Giác Lý, có nhiều vị là hàng Giáo phẩm Hệ phái đã về Pháp viện Minh Đăng Quang, đối trước kim quan cung kính đảnh lễ tưởng niệm ân đức Cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư - bậc Thầy chung của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

IMG 1222 Copy

IMG 1224 Copy

IMG 1228 Copy

IMG 1231 Copy

IMG 1232 Copy

IMG 1233 Copy

IMG 1235 Copy

IMG 1237 Copy

IMG 1239 Copy

IMG 1242 Copy

IMG 1245 Copy

IMG 1246 Copy

IMG 1251 Copy

IMG 1257 Copy

IMG 1254 Copy

IMG 1260 Copy

IMG 1261 Copy

IMG 1262 Copy

IMG 1267 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan