Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa tu lần 19 chư Ni Phân đoàn 2 - GĐ IV

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan