Chư hành giả trang nghiêm khất thực nhận thực phẩm Khóa tu Truyền thống lần thứ 31

Mới đây, tại Tịnh xá Ngọc Vạn đã diễn ra Khóa tu Truyền thống lần thứ 31. Trong không khí trang nghiêm, chư hành giả tại Khóa tu dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Giác Hùng - Phó Thiền chủ, đã thực hiện nghi thức trì bình khất thực, thọ nhận thực phẩm vào mỗi bữa trưa, từ sự hỷ cúng của quý thiện nam, tín nữ hộ trì khóa tu.

Khất thực là hình thức xin thực phẩm nuôi thân một cách chân chính, mà Đức Phật đã truyền dạy cho hàng đệ tử xuất gia. Xin vật thực để nuôi thân, xin pháp Phật để tu hành nuôi tâm, cũng là một phương pháp hành trì chính mạng thanh tịnh trong đời sống tu học của Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ.

Theo Đức Tôn sư Minh Đăng Quang - khai lập Hệ phái Khất sĩ, pháp môn trì bình thọ nhận thực phẩm là cách Ngài khôi phục lại hình ảnh tăng đoàn thời Đức Phật đã hành trì. Pháp môn này tiếp tục được duy trì trong suốt những năm tháng ngài còn hiện diện cho đến nay.

Trong việc nối truyền chánh pháp, pháp môn khất thực được ngài nâng lên thành Chánh đạo thứ năm trong Tám đạo của Bát chánh đạo, hay còn gọi là Bát Thánh đạo. Đó là Chánh mạng đạo: nuôi mạng một cách chơn chánh.

Theo Ngài, đây là cách nuôi mạng theo Chánh pháp duy nhất của một vị Tỷ kheo thanh tịnh chân chánh, nguyện tu theo hạnh đầu đà, hay còn gọi là hạnh giải thoát xả ly. Chính vì thế, việc khất thực được các đức Thầy tiếp nối, hành trì vào mỗi buổi sáng.

Để tiếp nối và ôn lại truyền thống quý báu ấy, các hành giả trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31, tại Tịnh xá Ngọc Vạn, dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức trang nghiêm cử hành nghi thức trì bình thọ nhận thực phẩm vào mỗi buổi trưa và thọ trai trong chánh niệm sau đó.

Tất cả góp phần mang lại một hình ảnh đẹp và cao quý của Tăng đoàn Đức Phật thời hiện tại, lưu dấu trong lòng những người Phật tử khi về hộ trì cho mỗi khóa tu.

Sau đây là những hình ảnh trang nghiêm tại khóa tu Truyền thống lần thứ 31 này: