Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo dụcPhương pháp giảng dạy của Đức Phật

No PictureTrong truyền thống Phật giáo, Đức Phật được tôn kính như là bậc Đạo Sư của người và trời. Hòa Thượng K. Sri Dhammananda nói: “Đức Phật, tinh hoa của nhân loại, tuy không còn hiện hữu trên thế gian, nhưng mùi hương của giáo lý Ngài vẫn mãi tỏa ngát trong lòng nhân loại.”Giáo dục Phật giáo ở các nước Nam truyền

No Picture Tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền kinh điển được truyền thừa thông qua việc thường xuyên đọc tụng những bài kinh bằng tiếng Pàli - một trong những ngôn ngữ chính yếu được Đức Phật sử dụng khi Ngài vận chuyển bánh xe Pháp suốt 45 năm, và là ngôn ngữ chính được sử dụng để biên tập kinh văn sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn.Bồi dưỡng giáo dục Phật giáo

No PictureGiáo dục Phật giáo được xem là yếu tố quyết định cho sự kế thừa, tồn tại và phát triển của Phật giáo. Có thể nói, toàn bộ nội dung giáo dục Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã triển khai trong suốt 49 năm đều liên quan đến Giới Định Tuệ. Nội dung này được vận dụng tu tập sẽ đưa hành giả đạt được hạnh phúc mỹ mãn và giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau...Ứng dụng Phật pháp trong dạy học

No Picture Uyển chuyển vận dụng giáo lý nhân quả để giải thích điển tích hột đậu trắng đậu đen để minh họa cho bài học qui luật về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, để rèn luyện thói quen làm việc thiện cho chính mình. Nếu tốt thì cho đậu trắng, nếu sai cho hột đậu đen...