CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ kính viếng Tang

Với tình linh sơn pháp lữ trong Tông môn Pháp phái, sau khi hay tin đức Hoà thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên đã thuận thế vô thường viên tịch, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo phẩm Hệ phái đã thể hiện tinh thần quý kính đối với pháp lữ đã cùng đồng hành tham gia các công tác Phật sự Hệ phái nên đã quang lâm về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên để thắp nén tâm hương tưởng niệm và phân ưu với Giáo đoàn về một sự mất mát, một sự thiếu vắng bóng bồ đề che mát cho Giáo đoàn.

Quang lâm về kính viếng và tưởng niệm có: HT. Giác Cầu, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Hà, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V; HT. Giác Pháp, UV HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Cảnh, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Trị sự Phật giáo Lâm Đồng; HT. Minh Thuấn, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; TT. Giác Thông, Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu; TT. Minh Lộc, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì Tịnh xá Trung Tâm; TT. Giác Nhuận, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn VI; cùng chư Tôn túc các giáo đoàn.

Chư Tôn đức Giáo phẩm đã ôn lại những hình ảnh cao thượng về đời sống phạm hạnh, những đức tính cao đẹp trong lúc cộng tác thi hành những Phật sự của Hệ phái. Và sau đó HT. Giác Trí, Tri sự phó Giáo đoàn đã thay mặt Giáo đoàn đã có lời đảnh lễ tri ân đến sự quan tâm và phân ưu của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái.

Những hình ảnh viếng tang được ghi lại:

 

    Chia sẻ với thân hữu: