Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo pháp Khất SĩCầu nguyện Trai Tăng

 

luatnghikhatsiNay tín chủ lòng thành phát nguyện

Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng

Sắm sanh vật uống, thức ăn

Cơm canh bánh trái hiến dâng cúng dường.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Nghi Thức Cúng Dường Thọ Trai

Nghi Thức Cúng Dường Thọ TraiNguyện phẩm thực này thành của Phật,

Phật ban huệ lộc chúng con dùng.

Con dùng lộc Phật con thêm phước,

Phước đức chan hòa cõi sống chung.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 Votes)


Các bài Kệ Tụng

Các bài Kệ TụngĐời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quý báu biết bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 Votes)


Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng ÂnMột thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất đông

Tính ra tới số hai muôn tám ngàn,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (10 Votes)


Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan BồnLưu truyền sự tích mấy ngàn năm

Mỗi độ Thu sang, mỗi độ rằm

Sắm lễ Vu Lan cam mỹ phẩm

Dâng Tăng Tự Tứ chí thành tâm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Nghi Thức Cầu Siêu

Nghi Thức Cầu Siêu

Nam-mô Phật Tổ THÍCH CA

Tây phương Giáo chủ DI ĐÀ chứng minh

QUAN ÂM, THẾ CHÍ oai linh

PHỔ HIỀN, ĐỊA TẠNG tận tình chứng tri

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 Votes)


Nghi thức Cầu an

Nghi thức Cầu an

Các con thành kính nguyện lên

Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng

Từ bi nhỏ xuống phước hồng

Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Nghi Thức Sám Hối

Nghi Thức Sám Hối

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ

Để thế gian làm chỗ dựa nương,

Những ai hủy báng khinh thường

Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Nghi Thức Thọ Trì

Nghi Thức Thọ Trì

Phật là đấng tối cao giác ngộ

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh

Luật nghiêm giới cấm ban hành

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Kinh Cúng Cửu Huyền

Kinh Cúng Cửu Huyền

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ

Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành

Con quy y Phật tu hành

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (11 Votes)


Nghi Thức Cúng Dường

Nghi Thức Cúng DườngKính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường,

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà

Nam-mô Giáo chủ Tây phương

Năng nhơn Tịnh độ Pháp vương Di-Đà

Bốn mươi tám nguyện rộng xa

Độ sanh tất cả về tòa kim liên.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Huệ

HuệTrí thần sáng chiếu thế gian,

Trừ tiêu tiếng khổ, phá tan bóng mờ.

Sông mê đã vượt khỏi bờ,

Soi ra ngũ uẩn, một giờ thành không.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Giới

GiớiNhịn nhường là giới đầu tiên,

Kìa chư Phật vẫn thường khuyên ta hoài.

Kẻ mong lìa bỏ trần ai,

Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)

Chuyên mục phụ