Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo pháp Khất SĩNhẫn

NhẫnKhông phân nghĩa nặng, tình sâu,

Không rành sự cảnh, đuôi đầu làm sao.

Con tâm đã lánh đường nào,

Mà con ma giận nhập vào đó thôi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Ý

ÝÝ đừng vọng tưởng rối ren

Thường năng quán xét nhơn duyên tao phùng

Tưởng suy tham cứu tột cùng

Tưởng gom tâm trí tập trung điển lành!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Khẩu

KhẩuMiệng ta là cánh hoa sen

Một khi hé nở, một phen thơm lừng

Tiếng ta là gió mùa Xuân

Một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Thân

ThânThân này chưa biết ra chi,

Của kia lại có chắc gì mà ham.

Bao nhiêu cho thỏa lòng tham,

Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Pháp

PhápThân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà,

Trụ đâu tội phước, đều là thành không.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 Votes)


Bài học Khất Sĩ

Bài học Khất SĩTín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

Chú tâm nguyện độ thiện duyên này

Tín chủ đời đời thêm phước báu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (32 Votes)Kinh Từ Bi

Kinh Từ BiNgười khôn có đủ đức tài,

Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình.

Dọn lòng an tịnh thanh bình,

Tiến vào Cực Lạc Vô sanh Niết-bàn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Giá trị nhân văn trong pháp Quy y thọ giới của Tổ sư

tsmdq050Noi theo hạnh từ bi của Đức Phật, hiểu được giá trị cao quý và hạnh phúc khi mỗi người tìm về Chánh pháp, nên Tổ sư luôn luôn tùy duyên mà độ người, nhận chúng, chứ không bao giờ câu nệ vào hình thức, nghi lễ cao xa nào cả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ

Hthao 1Thật hạnh phúc cho chúng con, được đắp lên mình chiếc huỳnh y, được ôm bình bát, được đắm mình trong nguồn sữa pháp thiêng liêng… để trở thành một vị Tỳ-kheo-ni Khất sĩ, tất cả đều nhờ ân đức Tổ sư Minh Đăng Quang – bậc xuất trần thượng sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Vài suy nghĩ về Hệ phái Khất sĩ

03 CopyTôn kính con đường chư Phật ba đời đã khai lưu, ngưỡng phục tâm nguyện tiếp nối pháp học và pháp hành của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, nơi đây chúng con xin được chia sẻ vài suy tư của tự thân khi được đi trên con đường Chánh đạo thiêng liêng này.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Khất sĩ theo cái nhìn của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

KS 1Khi đề cập đến từ khất sĩ, mọi người thường liên tưởng đến một trong ba nghĩa của vị Tỷ-kheo (Khất sĩ, Bố ma và Phá ác). Danh từ Khất sĩ Tỷ-khưu ngày nay khá phổ biến trong xã hội và phát triển theo thời gian. Mãi cho đến giữa những năm 40 của thế kỷ XX, hai chữ “Khất sĩ” được nhấn mạnh và trở thành tên gọi cho một đường lối tu học do đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai lập với phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đạo Phật Khất Sĩ: Quá khứ và hiện tại

45Những gì là tinh hoa đặc thù của Hệ phái thì cần phải phát huy và gìn giữ, thế nhưng những gì không còn thích ứng và phù hợp với thời đại thì cần phải sửa đổi. Tiếp thu có chọn lọc, phát huy trên nền tảng cũ là điều ĐPKS cần làm để có thể đứng vững và phát triển theo cùng thời gian.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đạo Phật Khất Sĩ VN: Một tông phái mới của Phật giáo VN

SCHoa CopyĐiểm nổi bật của Đạo Phật Khất Sĩ là kết hợp những tinh túy của Phật giáo Đại thừa và Nguyên thủy mà hình thành nên. Vì vậy, Đạo Phật Khất Sĩ có thể được ví như chiếc cầu nối giữa hai truyền thống Phật giáo lớn hiện có mặt tại Việt Nam lúc bấy giờ .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Giới luật khất sĩ

Hthao 2Giới luật Khất sĩ hay Luật Khất sĩ là những phần quy định về tư cách cá nhân, về đời sống, sự sinh hoạt, cách tổ chức… của các thành viên và các Tăng đoàn Phật giáo Khất sĩ. Giới là những điều cấm, điều răn cho cá nhân. Luật là những phép tắc luật lệ của tổ chức. Pháp là hệ thống, là cơ sở, là những quy định và thực tiễn, là tổng quát mọi điều về giới luật Phật giáo…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)

Chuyên mục phụ