Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýChơn Lý số 36: Đi Học

Chơn Lý số 36: Đi Học Thế nên cõi đời là trường học, pháp giác là bài học, chúng sanh là học trò, thời gian trôi qua là đi tới, tất cả ai ai cũng là đang đi học hết thảy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 35: Con Sư Tử

Chơn Lý số 35: Con Sư TửNhững môn đệ của sư tử khi đã thành tài rồi, cũng chia ra đi khắp nơi giáo hóa, càng ngày mối đạo càng lan rộng thạnh hành. Cho đến khi sư tử ấy bỏ xác rồi, trong chư đệ tử vẫn tiếp tục nối chí y như thế.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 33: Trường Đạo Lý

Chơn Lý số 33: Trường Đạo LýVậy nên chúng ta phải biết thân ta là như trường đạo lý, như xóm kia, như thế giới. Nó phải là cái nhà sống chung tu học hòa thuận an vui của chúng ta tạm trong mỗi kiếp.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 32: Sợ Tội Lỗi

Chơn Lý số 32: Sợ Tội LỗiNgươi nên biết rằng trong hai điều này công lý bảo phải như vậy, việc làm của ngươi đã bảo ngươi như vậy. Ngươi không nên sợ chi hết, ngươi từ nay phải biết sợ tội lỗi thôi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 31: Hột Giống

Chơn Lý số 31: Hột GiốngHột giống để tự nhiên là nó sẽ sống và lớn theo thời duyên. Vậy chúng ta chẳng nên động chạm đến hột giống nhân người, và phải yên lặng tự nhiên mà nuôi dưỡng nó.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 30: Chư Phật

Chơn Lý số 30: Chư PhậtĐức Phật nắm cầm luật pháp cũng như cầm cày, sự tinh tấn cố gắng là bò trâu, gieo rải đức tin đạo lý nhơn quả, hột giống Niết-bàn như gieo mạ, mạ lên là cư sĩ phát tâm xuất gia.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 29: Ăn và Sống

Chơn Lý số 29: Ăn và SốngGiáo lý ăn và sống là dùng chung cho tất cả thế giới chúng sanh, chớ không phải riêng cho một gia đình xã hội, hay một người. Giáo lý ấy là cứu đời lập đạo, tế độ chúng sanh, là ngón tay hào quang Pháp bảo của chư Phật...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 28: Đi Tu

Chơn Lý số 28: Đi TuNgười đi tu là đổi xã hội xấu ra xã hội tốt, đổi gia đình dơ ra gia đình sạch. Người đi tu chớ đâu phải bỏ chúng sanh!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 27: Khuyến Tu

Chơn Lý số 27: Khuyến TuVậy những ai trong đời thấy mình cần muốn sống thì phải nên biết rằng: có đạo đức mới có đời đời, đời đời không phải tham đắm nơi vật chất xác thân, mà là bằng đạo đức tinh thần vĩnh viễn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 26: Giác Ngộ

Chơn Lý số 26: Giác NgộVì sự giác ngộ tâm chơn, quý báu hơn cái thiện lành thức trí, và cái thiện lành thức trí cần ích hơn là sắc thân vật chất, ác quấy, tội lỗi, danh lợi, vui chơi, cái có nơi ngoài tứ đại.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 25: Thần Mật

Chơn Lý số 25: Thần MậtThân mật là không hay làm.

Khẩu mật là không hay nói.

Ý mật là không hay tưởng nhớ.

Ba cái mật là ba sự kín đáo bên trong, nói làm tưởng không cho phát lộ ra ngoài.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 24: Tông Giáo

Chơn Lý số 24: Tông GiáoBấy giờ đạo Phật là đạo của tất cả, giáo pháp của Phật là giáo pháp của tất cả. Phật không chia rẽ đạo giáo nào, Ngài không cạnh tranh với ai hết. Ngài không chê bai chỉ trích một ai.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 23: Tam Giáo

Chơn Lý số 23: Tam GiáoĐức Phật Ngài được siêu việt hơn, là bởi Ngài đã thật giải thoát đến chơn như và toàn giác. Ngài đứng ngoài tất cả chúng sanh, vạn vật và các pháp, nên Ngài không còn lầm lạc nữa.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 22: Chánh Kiến

Chơn Lý số 22: Chánh KiếnChánh kiến là sự thấy rõ lẽ chánh để thật hành theo, khỏi phải mê tín. Vì mê tín là một việc xấu xa bị người chê ngạo cho những cái việc làm xu hướng, mà không hiểu nghĩa lý của việc ấy, khác thể như người đau mắt chẳng thấy đường, lần mò đi đêm vậy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)

Chuyên mục phụ