Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýChơn Lý số 7: Sanh và Tử

Chơn Lý số 7: Sanh và TửBậc trong sạch trọn lành, không hạp nơi nhơ uế, sự giáng sanh là để cứu thế độ đời, tự lòng từ bi chớ không phải sự ép buộc, hoặc mê trần, nên không hay nhập thai trước, khiến nên chúng ta hằng thấy nhiều người lúc lâm bồn khai hoa có nhiều điều quí lạ,...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Chơn Lý số 6: Có và Không

Chơn Lý số 6: Có và KhôngPháp có thể, có tướng, có dụng, có lý. Thể của pháp là cái có hình dạng. Tướng của pháp là sự khác nhau của hình dạng. Dụng của pháp là tác dụng, cử động, sanh sống ích lợi của thể tướng. Lý của pháp là sự hư nên, còn mất, có không, tốt xấu, sạch dơ, thấp cao, đen trắng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 5: Bát Chánh Đạo

Chơn Lý số 5: Bát Chánh ĐạoBát chánh đạo cũng gọi là chánh pháp hay trung đạo, gồm cả sự học và hành. Bát chánh đạo là tám cửa, tám đường vui, tám pháp giải thoát, tám tia sáng… là con đường tiến hóa của chúng sanh, tức là chơn lý của võ trụ, mà muôn loại đều ở trong.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Chơn Lý số 4: Thập Nhị Nhơn Duyên

Chơn Lý số 4: Thập Nhị Nhơn DuyênVô minh sanh ra hành, Hành sanh ra thức, Thức sanh ra danh sắc, Danh sắc sanh ra lục nhập, Lục nhập sanh ra xúc, Xúc sanh ra thọ, Thọ sanh ra ái, Ái sanh ra thủ, Thủ sanh ra hữu, Hữu sanh ra sanh, Sanh sanh ra tử, Sanh sanh ra tử.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 2: Ngũ Uẩn

Chơn Lý số 2: Ngũ UẩnNgũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Chơn Lý số 1: Võ trụ quan

Chơn Lý số 1: Võ trụ quanVÕ TRỤ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; tựa như vỏ trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như hột lựu nhỏ. Cái vỏ ấy không ai biết nó là tới đâu, vì muôn loại đều ở trong. Kẻ gọi nó là cái không hay vô minh, là vì không thể biết được,...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Kệ Giới

Giới là nguồn cội của đạo Phật, giới còn thì đạo Phật vẫn còn, giới mất thì đạo Phật phải mất; giới ví như khuôn hình cái trống, để bảo thủ lấy cái tiếng đầm ấm thanh tao của nó; giới ví như bầu không khí để hộ lấy sự sống của muôn loài.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Diệt Lòng Ham Muốn

Người nào trong lòng chứa đầy những sự ham muốn, làm các việc cho được danh vọng với đời, thì khác nào mùi hương trầm bay thoáng qua thơm phức nhưng trong giây phút thì tan mất hết....

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Trích Tinh hoa Chơn Lý

To su Minh Dang QuangKhất Sĩ là giải thoát trói buộc phiền não vô minh vọng động để sống bằng chơn như trí huệ, an lạc, thong thả, rảnh rang, không còn tạo nghiệp, thì luân hồi sanh tử khổ mới đặng dứt (Chơn Lý PHẬT TÁNH).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Đọc Chơn lý "Bát chánh đạo" - Phần 9

8chanhdao newNói về thiền định, ngay những tác phẩm luận giải cổ kính nhất cũng đã có những chênh lệch nhất định khi so với Kinh tạng. Thanh Tịnh đạo luận đã có một khác biệt căn cơ so với Kinh tạng khi cho rằng có đến 5 tầng thiền, chứ không phải 4 tầng như Kinh tạng ghi lại.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nghiên cứu tư tưởng Bát Chánh đạo trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

chuyen hoaVới tâm từ ái bi mẫn bao la, Tổ sư đã thắp lên ngọn đuốc soi rõ cho hàng đệ từ và chúng sanh thấy rõ, đây là con đường đặc biệt tối thiện có hoa thơm Bát-nhã, có cỏ ngọt Chân như, có tàng cây Pháp bảo, được nuôi dưỡng bằng cội gốc Giới, Định, Huệ đêm ngày che mát và tỏa hương đạo vị thơm ngát,...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đọc Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" phần 8

8chanhdao newĐiều có thể thấy ngay là Kinh tạng có cấu trúc câu dài và khúc chiết hơn, trong khi Chơn lý thì có tính nắm bắt và cô đọng. Về phương diện định danh, Kinh tạng gọi cái phản diện là “Cái ác, bất thiện pháp”, gọi cái chính diện là “Thiện pháp”. Chơn lý gọn và đối xứng khi gọi hai cái là “Sự lành” và “Sự ác”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đọc Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" - phần 7

8chanhdao newỞ đây Chơn Lý đã cung ứng cho Chánh kiến một định nghĩa chuẩn mực và căn bản về mối liên hệ với giáo lý Tứ đế. Tuy nhiên Chơn Lý cũng có mức độ phát triển mở rộng, khi không chỉ đặt Chánh kiến trong mối lên hệ với Tứ đế mà còn với các giáo lý khác như Trung đạo, Nhân quả, Tiến hóa và Giải thoát.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đọc Chơn Lý “Bát Chánh Đạo” phần 6

8chanhdaoTuy nhiên, tất cả đều là sản phẩm của một tâm thái thông đạt, quán xuyến và thuần chất. Chất ở đây là chất giác ngộ, giải thoát, tiến hóa. Ba chất này thực ra là một. Cái một đó là cái có thể được gọi là ĐẠO, một chữ ĐẠO viết hoa.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)

Chuyên mục phụ