CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

CHỦ TRƯƠNG CỦA TRANG NHÀ “ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ”

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Thưa quý thiện hữu tri thức,

Công nghệ thông tin là một trong những thành quả của khoa học hiện đại. Tiện ích của nó trong việc trao đổi thông tin, trí thức khoa học và hoằng pháp lợi sinh thật to lớn vô cùng, không thể nói hết, nhưng bên cạnh đó, những bất cập của nó cũng không thể lường cho những ai thiếu trí bị nó lạc dẫn vào thế giới ảo.

Từ những năm của thập niên 90 của thế kỷ trước, chư Tăng Ni trẻ của hệ phái Khất Sĩ đã có ý định thực hiện một trang mạng để xiển dương những lời dạy minh triết của Đấng Giác Ngộ, thể hiện đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, chia sẻ những thông tin Phật sự khắp các miền tịnh xá để nối kết tình thân huynh đệ pháp lữ, mà đó cũng là cách lưu trữ tư liệu của hệ phái. Nhưng xét thấy, nhân duyên chưa đủ, nên Hệ phái chưa có chủ trương thực hiện. Do đó, một vài chư Tăng Ni đã nỗ lực làm những trang web, blog cá nhân để đáp ứng nhu cầu chung của đại chúng.

Nay nhân duyên hội đủ, chúng tôi cho ra đời trang nhà ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ nhằm góp phần hoằng pháp trong thời công nghệ thông tin, đồng thời trang web này lưu trữ những tư liệu liên hệ đến hệ phái, để chúng ta có thể tham khảo, tra cứu và học hỏi bất kỳ ở đâu. Do đó, rất mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ cộng tác, nối dài cánh tay trong công cuộc hoằng pháp, viết bài nghiên cứu, sáng tác thi ca, viết tin, đánh máy lại các tác phẩm, đoản văn, thi kệ… do các bậc tiền bối soạn dịch, sáng tác, hoặc gởi những tấm ảnh có giá trị nhân văn, góp phần vận chuyển bánh xe pháp của Đấng Đại Giác và những bậc Tổ sư, Thầy hiền… để tô điểm thêm vườn hoa đạo pháp thêm tươi thắm. Đồng thời, ban biên tập và các vị phụ trách trang Đạo Phật Khất Sĩ này sẽ lấy một số tư liệu sẵn có trên trang nhà do quý Đại đức Khất Sĩ phụ trách hoặc những bài nghiên cứu, dịch thuật của Tăng Ni Khất Sĩ trên các trang khác làm kho tư liệu chung của hệ phái, do đó chúng tôi trân trọng ghi nhận công đức của chư Thượng tọa, Đại đức và quý Ni sư, Sư cô đã đóng góp công sức trong việc đánh máy, phổ biến giáo pháp trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ của trang mạng Đạo Phật Khất Sĩ, noi theo hạnh nguyện và lời dạy của Tổ sư, mong các vị cộng tác và độc giả hoan hỷ không bàn đến chính trị, thiên cơ, sấm giảng, chia rẽ tôn giáo,…, những điều có thể dẫn đến hiểu lầm, tranh chấp, những điều không đưa đến an lạc cho tự thân và tha nhân, mà hãy nỗ lực thể hiện tâm hành qua ngôn ngữ từ ái và chân thật, để tự thân và độc giả khởi tâm hướng thiện và hướng thượng, chuyển hoá nỗi khổ niềm đau thành an lạc, thảnh thơi trong giây phút hiện tại.

Chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thâm nhập được pháp giới thanh tịnh, an trú trong diệu âm từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ-tát mà diễn bày chân ngôn diệu lý, hiển lộ Chánh đạo quang minh, lợi ích khắp cùng tất cả.

 Tịnh xá Trung Tâm, ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Thìn (01/01/2013)

TM. Giáo phẩm Hệ phái

HÒA THƯỢNG GIÁC TOÀN

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan