Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngÝ

ÝÝ đừng vọng tưởng rối ren

Thường năng quán xét nhơn duyên tao phùng

Tưởng suy tham cứu tột cùng

Tưởng gom tâm trí tập trung điển lành!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Khẩu

KhẩuMiệng ta là cánh hoa sen

Một khi hé nở, một phen thơm lừng

Tiếng ta là gió mùa Xuân

Một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Thân

ThânThân này chưa biết ra chi,

Của kia lại có chắc gì mà ham.

Bao nhiêu cho thỏa lòng tham,

Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Pháp

PhápThân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà,

Trụ đâu tội phước, đều là thành không.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 Votes)


Bài học Khất Sĩ

Bài học Khất SĩTín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

Chú tâm nguyện độ thiện duyên này

Tín chủ đời đời thêm phước báu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (32 Votes)Kinh Từ Bi

Kinh Từ BiNgười khôn có đủ đức tài,

Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình.

Dọn lòng an tịnh thanh bình,

Tiến vào Cực Lạc Vô sanh Niết-bàn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)