CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngKinh Từ Bi

No Picture

Người khôn có đủ đức tài, Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình. Dọn lòng an tịnh thanh bình, Tiến vào Cực Lạc Vô sanh Niết-bàn.