Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khuyến tu

Khuyến tu - 3.0 out of 5 based on 6 votes
Khuyến tu - 3.0 out of 5 based on 6 votes

ThapDien 1

Người người yêu cái thân phàm,

Ai biết thân là cội khổ.

Khắc khắc tham điều vui tạm,

Nào hay vui thiệt gốc buồn.

Kiếp phù sanh nương đỡ không lâu,

Phần nhục thể sống thừa đâu chắc.

Thọ thời cầu chín chục,

Yểu không tới ba mươi.

Ngày nay dễ biết việc ngày mai,

Lúc ngủ khó chờ lúc tỉnh.

Nếu hơi ba tấc chẳng còn,

Thì vóc ngàn thu hết thấy.

Mới biết xác phàm không chắc,

Cho hay hồn quí rất linh.

Gân dai dính các xương,

Da mỏng bao nhiều thịt.

Tóc lông răng móng,

Bụi đóng không thanh.

Ghèn mũi nhớt đờm,

Thân thể gớm nhờm chẳng sạch.

Đông run, hè nực,

Cầu sống lâu, đành chịu bệnh rét hàng năm,

Chí cắn muỗi ve, trông còn mãi dựa

Loài trùng đòi bữa,

Xác thúi không vui không sướng.

Hồn khôn khá tỉnh khá tu,

Sao người mê muội gọi phong lưu,

Còn kẻ lờ mờ đành tríu mến,

Đầu rối xức dầu vắt nĩa.

Vóc hôi ướp xạ thoa hương,

Lụa hàng bao xác thịt phô trương.

Gấm nhiễu đắp thân phàm bóng dạng,

Uổng trau dồi nhiều cách.

Khó bền bỉ trăm năm,

Không dè lờ mắt nhức đầu.

Ông Diêm chúa sai người đến rước,

Mới biết rụng răng bạc tóc.

Quỷ vô thường lãnh giấy đi tìm,

Đắm sắc tham tài

Giục mau về địa ngục .

Cố ngon say rượu,

Hối sớm xuống âm ty.

Sống tạm tham vui một thuở,

Thác rồi chịu khổ ngàn năm.

Một mai thẳng xuống suối vàng,

Bốn vóc cứng như cục đá.

Cơn hấp hối huynh tay cóng cẳng,

Lúc ngặt mình há miệng trợn tròng.

Dẫu vợ con yêu dấu,

Không phép cầm hồn.

Tuy cốt nhục tiếc thương,

Khó bề thế mạng.

Kẻ sống luống lụy châu chan chứa,

Người thác rồi hồn phách dật dờ.

Đường u minh như chạng vạng lờ mờ,

Nơi dị cảnh thiệt lạ lùng bở ngỡ.

Cửa nhơn quỉ qua ranh càng thảm,

Cầu nại hà thấy nhịp mà ghê.

Cách dương gian mới được bảy ngày,

Xuống âm phủ trải đà nhiều điện.

Phán quan đọc án chẳng dung tình,

Quỉ sứ cầm thương không dị mặt.

Còn sống làm lành,

Đưa tiên đạo lên thiên lên thế.

Lúc còn làm dữ,

Hành than đồ bị lửa bị đao.

Xưa ngỡ bày địa ngục dối đời,

Nay mới thấy Minh vương xử tội.

Gương nghiệt cảnh hiện rành tội dữ,

Khó chối khó từ.

Cõi dạ đài hành đủ cách ghê,

Hằng kêu hằng khóc.

Bị gươm chịu giáo,

Hồn khôn không chết để hành hình.

Đội gạt mang lông,

Miệng vật khó phân gồm trả nợ.

Cao tài hươi kiếm kích,

Rày xuống quỷ tốt cũng quỳ.

Lợi khẩu ngạo Phật Tiên,

Nay thấy Minh vương phải mọp.

Hồn đã bò càn miền hạ giới,

Xác còn nằm ngữa giữa quan tài.

Ngày ngắn hoặc ngày dài,

Tháng sáu cùng tháng bảy.

Trời nực mau sình, vòi tửa nhúc,

Hàng sơ khó kín thúi hôi bay.

Theo phong tục kẻ đốt ra tro,

Giữ thể thống vào hòm để tế.

Lúc sống đỏ da thắm thịt,

Nay hoá bầy nhầy.

Rày nằm dằm đất mục xương,

Sẽ ra tro bụi.

Niềm ân ái ngày xưa lạc lẽo,

Oai anh hùng khi trước tiêu tan.

Tấm mộ chí luống ghi lời mọn,

Tiết thanh minh trông đốt giấy tiền.

Nếu theo thế sự,

Người đời ai khỏi một lần.

Muốn thoát luân hồi,

Thân sống mình tu cố gắng.

Phải biết trong xác phàm có Phật,

Đừng bì nơi ngục thất nhiều ma.

Tu dầu trai dầu gái cũng thành,

Hành dẫu tục dẫu Tăng đều đắc.

Sớm tu thanh tịnh,

Hóa thân ngồi giữa tòa sen.

Chớ đắm hồng trần,

Hết hơi thở xuống miền ải quỉ.

Đừng hẹn ngày này qua ngày nọ,

Để mãn xuân xanh.

Há trông người trẻ khóc người già ,      

Chôn thêm xương trắng.

Di Đà hằng nguyện rước,

Tòa sen dư nở bỏ biếng ngồi chơi.

Diêm chúa chẳng tình riêng,

Roi sắt thiếu lại tìm nài đánh thử.

Kíp theo lành bỏ dữ,

Mau chừa lỗi lo tu.

Gặp ai nên khuyên lánh hồng trần,

Thương bạn phải khuyên ra độ chúng.

Trông ai nấy đều đồng cực lạc,

Muốn bao nhiêu thảy hưởng Niết Bàn.

Phật nói thiệt mười phương tin thiệt,

Người không tu sau năm ngả khó tu.

Còn tấm thân lo sớm cho thành,

Dứt hơi thở kiếp chầy khó độ.

(trích "Bảy bài kệ khuyến tu")

    Chia sẻ với thân hữu:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)

Các bài viết liên quan

Về trang trước     Về đầu trang      In bài      Gửi Email