Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuQuan điểm về Giới Định Huệ được trình bày trong Chơn Lý

Quan điểm về Giới Định Huệ được trình bày trong Chơn Lý“Người Khất Sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt là: Giới, Định, Huệ; Nếu Khất Sĩ không có tu về Định Huệ, dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi được trọn là Khất Sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Tìm hiểu chữ "Đạo" trong bài "Diệt lòng ham muốn" của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tìm hiểu chữ

Đạo có nhiều đạo, như đạo Lão, đạo Khổng, đạo Ky-tô, đạo Hồi, v.v… Đạo giáo nói chung là các tôn giáo, dù là tôn giáo đa thần, nhất thần hay phiếm thần; tôn giáo bản địa hay thế giới. Có nhiều tôn giáo khác nhau và từ này cũng được hiểu khác nhau theo tư tưởng của tôn giáo đó.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (25 Votes)


Sự tương quan giữa Chơn Lý và Kinh điển Pali, Sanskrit

Sự tương quan giữa Chơn Lý và Kinh điển Pali, SanskritHệ phái Khất Sĩ được xem là một tông phái biệt truyền của Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian hành đạo, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang – vị Tổ khai sơn hệ phái Khất Sĩ, đã sáng tác bộ Chơn Lý. Đây là một tác phẩm quan trọng, là kim chỉ nam tu tập của tông phái Khất Sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Linh ảnh Diệu Pháp Liên Hoa

Linh ảnh Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Pháp Liên Hoa, như chúng ta đều hiểu, là pháp tuyệt diệu như hoa sen. Thế nào là pháp tuyệt diệu và thế nào là hoa sen? Mà để được ví với những giá trị tuyệt diệu, ắt hoa sen phải có ý nghĩa rất cao cả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tăng Ni trẻ với việc nghiên cứu và hành trì Chơn Lý

Tăng Ni trẻ với việc nghiên cứu và hành trì Chơn LýNgày nay, hàng Tăng Ni trẻ có nhiều thuận duyên tiếp xúc và học hỏi từ nhiều pháp môn, nhiều trường phái Đông Tây… Cơ hội mở ra rất là lớn, nhưng những thách thức, những cạm bẫy thì cũng không phải nhỏ. Vậy huynh đệ Tăng Ni trẻ chúng ta phải làm gì với những thách thức này?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Khất thực hóa duyên

Khất thực hóa duyênĐức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng quả Bồ-đề Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Ngài không nhập Niết-bàn mà còn đi hóa độ chúng sinh trong suốt thời gian 45 năm. Đến năm 80 tuổi, Ngài dừng chân tại xứ Kusinagar và nhập Niết-bàn tại đây. Trong lúc Phật còn tại thế, hằng ngày, Ngài có 5 phận sự

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nên tập sống chung tu học

Nên tập sống chung tu họcNhững lần có duyên về Tịnh Xá Trung Tâm, được nhìn thấy những học Tăng, các sư thế hệ trẻ bây giờ diễm phúc, được sống chung tu học, hòa thuận với nhau trong một đại gia đình tâm linh, tôi thật hạnh phúc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tội lỗi và sám hối qua Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang

Tội lỗi và sám hối qua Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng QuangGiáo lý Phật dạy chúng sanh tu tập chỉnh sửa mình chứ không phải cầu nguyện. Vì vậy, việc nhận biết lỗi để rồi ăn năn sám hối, chuyển hóa tâm là vấn đề quan trọng nhất.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tiếp biến văn hóa qua bài giảng về Kinh “Cày Ruộng” trong Chơn Lý “Chư Phật”

Tiếp biến văn hóa qua bài giảng về Kinh “Cày Ruộng” trong Chơn Lý “Chư Phật” Cách Đức Phật làm ruộng trong đó Ngài sử dụng hạt giống là niềm tin, trí tuệ là cày và ách, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tấn là trâu bò... thì quả thật Ngài đúng là ông tổ!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tìm hiểu về hệ phái Khất Sĩ & những điểm căn bản trong bộ Chơn Lý

Tìm hiểu về hệ phái Khất Sĩ & những điểm căn bản trong bộ Chơn LýĐạo Phật trên thế giới ngày nay được chia làm 2 hệ phái chính: Phật giáo Bắc truyền & Phật giáo Nam truyền. Riêng ở Việt Nam, ngoài 2 hệ phái này còn có hệ phái Khất sĩ, một nét mới trong Đạo Phật Việt Nam. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Con đường Đạo Phật Khất Sĩ

Con đường Đạo Phật Khất SĩĐạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là con đường tiếp nối dung hòa từ hai dòng truyền thừa Nam tông và Bắc tông của Phật giáo thế giới và bản xứ, tạo nên một hệ tư tưởng giáo Pháp thực tiễn, đúng với đạo Phật chơn truyền nhưng đồng thời thể hiện đậm nét bản chất văn hóa của dân tộc Việt Nam. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Con đường tiến hóa của chúng sanh

Con đường tiến hóa của chúng sanh Nhằm mục đích thuyết phục mọi người chấp nhận giáo lý Khất Sĩ, Tổ sư đã phải trình bày nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mục đích tập trung là vẽ ra cho chúng ta thấy con đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp đến cao, từ ác đến thiện.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Những giáo lý căn bản của Hệ phái Khất Sĩ

HT-khatthucĐạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tôn Sư MINH ĐĂNG QUANG khai sáng và hoằng truyền vào khoảng năm 1947 đến nay đã phổ cập rộng rãi khắp hai miền Nam, Trung nước Việt. Định hướng lập đạo và hành đạo của Tôn Sư là: “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tư tưởng hoa sen trong bộ Chơn Lý

hoasenNói đến hoa thì có muôn ngàn thứ hoa, mỗi thứ hoa lại có nhiều loại khác nữa. Mỗi loài hoa có một màu sắc, hình dáng, mùi hương và ý nghĩa khác nhau. Nói đến loài hoa có sắc, người ta nghĩ đến hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, hoa lan...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)