Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuCâu đố cổ xưa của người Hy Lạp

tsmdq010Có nhiều giai thoại về thần thông và trí tuệ của Tổ sư Minh Đăng Quang. Những ấn tượng trong lòng mỗi người đã từng tiếp xúc với Tổ sư thật không giống nhau. Tùy theo những ấn tượng ấy mà có nhiều giai thoại đã được dệt nên, để rồi thỉnh thoảng đem kể lại cho nhau nghe cũng là một cách tưởng nhớ có ý nghĩa…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Dáng người Khất sĩ

Dáng người Khất sĩ Bước chân trầm vững khoan thai như nhắc nhở chúng ta chậm lại, thưởng thức từng khoảnh khắc hiện tại tươi mát. Từng bước thắp lên ánh sáng chánh pháp, từng bước thổi ngọn gió thanh lương vào thế gian nóng bức. Ta bà thành lạc quốc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và hiện tại

Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và hiện tạiBằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, thành viên trong lòng GHPGVN sẽ tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc ở thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo trong hiện tại và tương lai.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Bộ "Chơn Lý"

Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Bộ Đạo Phật Khất Sĩ là một hình thái khôi phục y bát chân truyền và tu tập sinh hoạt đúng nguyên mẫu giáo đoàn lúc Phật còn tại thế. Bởi vì, sau thời gian gần 3000 năm, giáo pháp Phật lưu truyền theo hai hướng: Bắc và Nam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đóng góp của Tổ sư trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam

Đóng góp của Tổ sư trong việc chấn hưng Phật giáo Việt NamTổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối Truyền Thích ca Chánh Pháp”, can đảm đứng ra thực hành “Tứ Y Pháp” đúng y như Phật Tăng xưa, tự mình làm gương mẫu cho đời.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Khái quát về giáo pháp Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang

Khái quát về giáo pháp Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng QuangTrong đó chứa nhiều đạo lý cao siêu, nhiều kiến giải minh triết, cập nhật hóa những diễn tiến của đạo Phật hiện đại. Chẳng những trong lĩnh vực tâm linh Giới, Định, Tuệ, giác ngộ, giải thoát mà cả trong lĩnh vực vật lý học, khoa học, lĩnh vực nào Ngài luận giảng cũng giản đơn, thông suốt.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tinh thần “Khất sĩ Bồ tát” trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tinh thần “Khất sĩ Bồ tát” trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng QuangKhất Sĩ Bồ Tát đối với việc truyền trì Phật pháp là vô cùng quan trọng vì trong đó thể hiện vai trò và trách nhiệm của cả người Thầy và Trò trong phương diện giáo dục. "Nội tu ngoại truyền" là hai phương diện vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Chủng tộc Sa-môn

Chủng tộc Sa-mônNgười trầm mặc ấy mang một danh từ không kiêu sa hoa mỹ, không hào nhoáng thể tướng, mà là một đại danh từ tầm thường trong muôn ngàn thể tướng tầm thường khác, đó là Đại Sa-môn Khất sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quan

Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quanCho nên giáo lý Khất Sĩ thể hiện một cuộc sống tương quan một cách triệt để, xem ta và mọi người không khác, luôn sống với tinh thần vô trụ, vô chấp, không ta, không của ta.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tinh thần Bồ-tát qua Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tinh thần Bồ-tát qua Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng QuangKhông những thế, Ngài đã dùng mọi phương tiện để cứu vớt hàm linh, nhiếp hóa chúng sanh quy ngưỡng giáo lý Phật-đà. Một lòng phát bồ-tát hạnh, nguyện phụng sự độ đời, đem hạnh phúc cho nhân sinh. Hình ảnh đó đã thể hiện qua nhiều nét rất đặc sắc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Quan điểm về biết ơn và đền ơn của Tổ sư Minh Đăng Quang

Quan điểm về biết ơn và đền ơn của Tổ sư Minh Đăng QuangBiết ơn và đền ơn là sợi dây liên kết giữa người và người để qua đó, con người có cơ hội thể hiện bản chất người đúng nghĩa của mình và chính giá trị nhân bản này mở lối cho cảnh giới tốt đẹp mà con người sẽ sanh về sau, khi mãn báo thân ở kiếp người này.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Hình ảnh Sa-môn Khất sĩ trong Chơn Lý "Trên Mặt Nước"

Hình ảnh Sa-môn Khất sĩ trong Chơn Lý "Lời nói của người tu, ví như hoa sen; việc làm của người tu, ví như lá sen; ý niệm của người tu, ví như gương sen, cả thảy các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Tâm Toàn Giác

Tâm Toàn GiácKHẤT khuyên sanh chúng tiêu oan nghiệp

SĨ nhủ quần mê dứt khổ tân

GIÁC ngộ mau qua bờ bỉ ngạn

LÝ minh tỏ rạng hiệp thiên chân.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tôn Sư ví dụ

Tôn Sư ví dụQua ví dụ của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, chúng ta thấy rằng chân lý của cuộc sống không phải là định mệnh, định nghiệp. Tất cả mọi hành vi xã hội đều bắt đầu từ hành vi cá nhân, mà hành vi cá nhân tất yếu phải thông qua Thân hành, Khẩu thuyết, Ý tưởng mà hiện hành.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)