Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuTinh thần “Khất sĩ Bồ tát” trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tinh thần “Khất sĩ Bồ tát” trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng QuangKhất Sĩ Bồ Tát đối với việc truyền trì Phật pháp là vô cùng quan trọng vì trong đó thể hiện vai trò và trách nhiệm của cả người Thầy và Trò trong phương diện giáo dục. "Nội tu ngoại truyền" là hai phương diện vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Chủng tộc Sa-môn

Chủng tộc Sa-mônNgười trầm mặc ấy mang một danh từ không kiêu sa hoa mỹ, không hào nhoáng thể tướng, mà là một đại danh từ tầm thường trong muôn ngàn thể tướng tầm thường khác, đó là Đại Sa-môn Khất sĩ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quan

Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quanCho nên giáo lý Khất Sĩ thể hiện một cuộc sống tương quan một cách triệt để, xem ta và mọi người không khác, luôn sống với tinh thần vô trụ, vô chấp, không ta, không của ta.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tinh thần Bồ-tát qua Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tinh thần Bồ-tát qua Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng QuangKhông những thế, Ngài đã dùng mọi phương tiện để cứu vớt hàm linh, nhiếp hóa chúng sanh quy ngưỡng giáo lý Phật-đà. Một lòng phát bồ-tát hạnh, nguyện phụng sự độ đời, đem hạnh phúc cho nhân sinh. Hình ảnh đó đã thể hiện qua nhiều nét rất đặc sắc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Quan điểm về biết ơn và đền ơn của Tổ sư Minh Đăng Quang

Quan điểm về biết ơn và đền ơn của Tổ sư Minh Đăng QuangBiết ơn và đền ơn là sợi dây liên kết giữa người và người để qua đó, con người có cơ hội thể hiện bản chất người đúng nghĩa của mình và chính giá trị nhân bản này mở lối cho cảnh giới tốt đẹp mà con người sẽ sanh về sau, khi mãn báo thân ở kiếp người này.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Hình ảnh Sa-môn Khất sĩ trong Chơn Lý "Trên Mặt Nước"

Hình ảnh Sa-môn Khất sĩ trong Chơn Lý "Lời nói của người tu, ví như hoa sen; việc làm của người tu, ví như lá sen; ý niệm của người tu, ví như gương sen, cả thảy các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Tâm Toàn Giác

Tâm Toàn GiácKHẤT khuyên sanh chúng tiêu oan nghiệp

SĨ nhủ quần mê dứt khổ tân

GIÁC ngộ mau qua bờ bỉ ngạn

LÝ minh tỏ rạng hiệp thiên chân.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tôn Sư ví dụ

Tôn Sư ví dụQua ví dụ của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, chúng ta thấy rằng chân lý của cuộc sống không phải là định mệnh, định nghiệp. Tất cả mọi hành vi xã hội đều bắt đầu từ hành vi cá nhân, mà hành vi cá nhân tất yếu phải thông qua Thân hành, Khẩu thuyết, Ý tưởng mà hiện hành.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nghĩ về lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang: "Nào ai chẳng phải chúa tể vũ trụ ngày mai, nếu họ biết ghê sợ tỗi lỗi và biết hổ thẹn tội lỗi"

Nghĩ về lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Tàm Quý - con đường chuyển hóa tâm linh đạt đến sự giải thoát tối thượng, con đường duy nhất mang lại sự hòa bình cho nhân loại, đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã để lại cho chúng ta một lời di huấn tối hậu: “Nào ai chẳng phải chúa tể vũ trụ ngày mai, nếu họ biết ghê sợ tội lỗi và biết hổ thẹn tội lỗi”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Toàn Giác - chỗ đến của tất cả sự học

buddhaocenanTrong Chơn Lý, bài “Chư Phật”, Tổ Minh Đăng Quang dạy: “Phật là chỗ đến của tất cả chúng sanh, cũng như Toàn Giác là chỗ đến của tất cả sự học; Chơn Như là chỗ đến của tất cả phước đức thiện lành, từ bi, trí huệ.” Toàn giác là trí hiểu biết của chư Phật, là cái Biết viên mãn vẹn toàn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Nét đặc thù của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Nét đặc thù của đức Tổ sư Minh Đăng Quang Việt Nam Phật giáo, thế kỷ XX là một giai đoạn phục hưng và phát triển rực rỡ. Lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX đã viết nên những trang sử vàng chói sáng, mà trong đó Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam của đức Tổ sư Minh Đăng Quang là một dấu ấn đặc sắc nhất.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Khái quát đặc điểm của Hệ phái Khất sĩ Phật giáo Việt Nam

Khái quát đặc điểm của Hệ phái Khất sĩ Phật giáo Việt Nam

Hệ phái thành lập vào năm 1947 do đức Tổ sư Minh Đăng Quang, mang chí nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp”. Tư tưởng này làm sống lại những hình ảnh du hành, khất thực và tư tưởng giải thoát của đạo Phật từ thời đức Phật còn tại thế

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Quan điểm của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang về con đường tu tập

Quan điểm của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang về con đường tu tậpSo sánh đường hướng tu tập được đức Tổ Sư tự thân hành trì và dẫn dắt chư Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ như được trình bày trong Chơn Lý, với những lời dạy của Phật về con đường tu chứng của một vị Tỳ-kheo, tức là con đường Giới – Định – Huệ hay Bát Chánh Đạo, thực sự không khác nhau.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Những đóng góp của Tổ sư Minh Đăng Quang trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam

Những đóng góp của Tổ sư Minh Đăng Quang trong việc chấn hưng Phật giáo Việt NamTrong suốt khoảng thời gian 10 năm tu tập và hành đạo, Tổ sư đặc biệt chú trọng về sự hành trì. Tứ Y Pháp và Bát Chánh Đạo là nền tảng cho sự hành trì. Tự thân Ngài đã áp dụng một cách niêm mật Tứ Y Pháp và Bát Chánh Đạo trong đời sống hằng ngày. Lấy Giới - Định - Huệ làm pháp môn căn bản cho sự tu tập.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)