CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Thuận tân viên tịch

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan