CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hành giả khóa Bồi dưỡng đạo hạnh làm bài kiểm tra

Sau gần một tuần lễ tu học, các hành giả tham dự khóa Bồi dưỡng đạo hành Hệ phái Khất sĩ lần 3 đã được chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái giáo dưỡng một cách hệ thống giáo pháp Khất sĩ mà Tổ sư và chư vị tiền bối đã đúc kết, truyền trao cho các thế hệ kế thừa. Chiều ngày 28/8/2014 (nhằm ngày 07/7 Đinh Dậu), các hành giả nghiêm túc làm bài kiểm tra khảo sát chất lượng. Kết quả kiểm tra sẽ sử dụng cho kỳ khảo hạch giới tử đủ điều kiện thọ giới cụ túc Hệ phái vào tối ngày mùng 9 tháng 07 (nhằm ngày 30 tháng 08 năm 2017).

Xin chia sẻ những hình ảnh ghi nhận:

kt2

kt 1

Quý Đại đức, Ni sư, Sư cô quản chúng

kt5

kt4

kt6

kt9

kt10

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan