Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các Giáo đoànLâm Đồng: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

NgocDa 1Trên chuyến hành trình thăm viếng các miền tịnh xá khu vực Tây Nguyên, Tăng đoàn đã rời khỏi địa phận Đắc Nông để đến Lâm Đồng vào chiều tối ngày 5/8/Đinh Dậu để thăm viếng Tịnh xá Ngọc Ninh, Đức Trọng và Tịnh xá Ngọc Đà, Đà Lạt; đến sáng hôm sau Tăng đoàn tiếp tục viếng thăm Tịnh xá Ngọc Hoằng và Tịnh thất Ngọc Thiện ở Đức Trọng để kết thúc chuyến viếng thăm khu vực Tây Nguyên.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Đắk Nông: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

NgocDat 1Sáng ngày 5/8  năm Đinh Dậu, trước khi rời khỏi Tịnh xá Ngọc Khánh để tiếp tục chuyến hành trình thăm viếng các miền tịnh xá trực thuộc giáo đoàn trong địa phận Đắk Nông, Tăng đoàn đã làm sống dậy hình ảnh Phật Tăng xưa bằng con đường khất thực hóa duyên. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đắk Lắk: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

NgocHuong 1Sau khi rời khỏi khu vực Gia Lai, Tăng đoàn đã du hành, vân du đến địa phận Đắk Lắk để tiếp tục thăm viếng các miền tịnhtrong Giáo đoàn. Tại đây, Tăng đoàn đã lưu trú lại 2 ngày (ngày3-4/8/ Đinh Dậu) để viếng thăm tất cả các đạo tràng tịnh xá, dù đã chính thức hay mới được thiết lập

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Gia Lai - Kon Tum: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng và sách tấn các miền tịnh xá

NgocPhung 1Sáng ngày 2/8  năm Đinh Dậu, Tăng đoàn đã rời địa hạt An Khê để tiếp tục chuyến hành trình thăm viếng và sách tấn các miền tịnh xá trong Giáo đoàn, và điểm dừng chân tiếp theo chính là Tịnh xá Ngọc Hạnh thuộc tỉnh Kon Tum. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Danh sách chư Tôn đức giáo phẩm và các ban của Giáo đoàn III

IMG 1877Đại lễ Tự tứ - Vu lan báo hiếu PL. 2561 – DL. 2017 của Giáo đoàn III diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Phúc (TP. Pleiku, Gia Lai) một cách trọng thể. Trong lễ Tự tứ này, chư Tôn đức đã thống nhất suy cử chư Tôn đức đảm nhiệm các chức vụ trong các Ban nhiệm kỳ 2017 – 20122 như sau:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


An Khê: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng và sách tấn các miền tịnh xá

NTuc 8Sau khi làm lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Toại, Tăng đoàn đã tiếp tục cất bước vân du đến vùng đất Tây Nguyên với điểm dừng chân đầu tiên là Tịnh xá Ngọc An, thuộc thị trấn An Khê.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Quy Nhơn: Lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Toại lần thứ 24

Kthuc 4Sáng ngày 1/8/Đinh Dậu, sau khi thăm viếng Hòa thượng Tri sự phó Giáo đoàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn, Tuy Phước, Bình Định, chư Tôn đức lãnh đạo đã cùng Tăng đoàn du hành đến Quy Nhơn tại trụ xứ Tịnh xá Ngọc Hòa để thăm viếng, sách tấn và làm lễ tưởng niệm lần thứ 24 Trưởng lão Giác Toại viên tịch.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Bình Định: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm và sách tấn các miền tịnh xá tiếp theo

BinhDinh 2 1Sáng ngày 30/7/Đinh Dậu, trước khi rời khỏi Tịnh xá Ngọc Long để tiếp tục hành trình viếng thăm các miền tịnh xá trong tỉnh Bình Định, HT. Giác Trong - Phó trưởng BTS Giáo đoàn đã hướng dẫn Tăng chúng thực hành hạnh trì bình khất thực trên trục lộ thị trấn Diêu Trì để mang chữ Đạo đến với mọi người.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Phú Yên: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm và sách tấn các miền tịnh xá

ngocphu2Sau khi thăm viếng Tịnh xá Ngọc Bửu, sáng ngày 29/7/Đinh Dậu, chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã tiếp tục hành trình đến các miền tịnh xá, tịnh thất trong tỉnh Phú Yên để thăm và sách tấn đến Tăng Ni và nam nữ Phật tử tại các trú xứ như tịnh thất Ngọc Trang, Tịnh xá Ngọc Quý, Tịnh xá Ngọc Thọ, Tịnh thất Ngọc Nhiên, Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Yên, Tịnh xá Ngọc Rạng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tuy Hoà: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng và sách tấn Phật tử Tịnh xá Ngọc Bửu

Ngay1 1Chuyến hành trình này bắt đầu từ ngày 27/7/Đinh Dậu (17/9/2017) tại Tịnh xá Ngọc Bửu do HT. Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh của Giáo đoàn làm trụ trì, và hành trình lần thứ 2 này sẽ trải qua 6 tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk lắk, Đắk Nông, và kết thúc tại Tịnh xá Ngọc Đà ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Ngày thứ 5: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

 N5 3Sau khi nghỉ đêm tại TX. Ngọc Vạn (Vạn Ninh, Khánh Hòa), sáng sớm chư Tôn đức đảnh lễ Tam bảo và chúc lành đến chư Tăng tịnh xá, tiếp tục cuộc hành trình.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Ngày thứ 4: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

N4 NBao 1Sáng ngày thứ 4 chuyến hành trình hoằng pháp của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ III tại miền Trung (23/5/2017), Tăng đoàn đã khất thực hóa duyên tại Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và tiếp tục du hành đến Khánh Hòa.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Đề án chuyến Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III - HPKS

Ngay2 13Những vị tham gia trong chuyến hoằng pháp này là chư Tôn đức lãnh đạo Giao đoàn và chư Tăng cao hạ. Cụ thể là một vài vài vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh, chư vị Trưởng / Phó ban Trị sự Giáo đoàn, các vị Trưởng/ Phó các Ban cũng nên có mặt đồng hành.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Ngày thứ 3: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

N3 NSMan Nthien 2Bắt đầu ngày thứ ba chuyến hoằng pháp, Ni sư Mẫn Liên cùng Ni chúng Tịnh xá Ngọc Thiền (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đảnh lễ vấn an và thọ nhận sự sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)