Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan