CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TX. Trung Tâm tổ chức Lễ vía Bồ tát Quan Âm - Đảnh lễ Ngũ bách danh

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan