Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổng quanĐạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

Đạo Phật Khất Sĩ Việt NamVới bổn nguyện độ sanh, bắt nguồn bởi lòng từ bi, vị tha, bác ái, thúc giục Ngài không một phút ngừng nghỉ. Ngài hành đạo, mở mang mối đạo, mưa pháp xối chan lợi lạc biết bao nhiêu chúng sanh và bởi lối tu tịnh hạnh giải thoát ấy mà bóng y vàng khắp nơi tỏ rạng....

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Quá trình hình thành và phát triển Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Quá trình hình thành và phát triển Ni giới Hệ phái Khất SĩSau ngày 30-4-1975, đất nước hòa bình, chư Tăng Ni Khất Sĩ dừng chân du hóa, tu hành theo lời giáo huấn của Tổ sư: "Nên tập sống chung tu học. Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung và cái linh là phải tu chung".

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Hệ thống tịnh xá của Hệ phái Khất Sĩ

Hệ thống tịnh xá của Hệ phái Khất SĩTịnh xá là nơi vắng vẻ, trong sạch, yên lặng, trú xứ dành cho chư Tăng tu hành, tham thiền, nhập định. Danh hiệu các ngôi tịnh xá thường có hai chữ, thường có chữ Ngọc đứng đầu để ẩn dụ rằng các ngôi đạo tràng tịnh xá là nơi hoằng hóa đạo đức, lợi lạc quần sanh, có giá trị như là những viên ngọc quý trong thế gian.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)