Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Trang nghiêm lễ tắm Phật tại TX. Trung Tâm Q. Bình Thạnh

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan