CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hình ảnh cố Đại lão Pháp sư tham dự khánh thành các TX ở Úc, Mỹ

Ban Biên tập xin chia sẻ những hình ảnh của cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư tham dự khánh thành Thiền viện Minh Đăng Quang ở Úc và Như Lai Thiền tự ở Hoa Kỳ do chư Tôn đức lưu hình kỷ niệm những năm tháng cùng Ngài hoằng pháp hải ngoại.

1. Khánh thành Thiền viện Minh Đăng Quang ở Úc châu:

P1010170 Copy

P1010202 Copy

P1010204 Copy

P1010209 Copy

PICT0054 Copy

PICT0059 Copy

PICT0062 Copy

PICT0091 Copy

PICT0093 Copy

PICT0158 Copy

PICT0170 Copy

PICT0280 Copy

PICT0289 Copy

PICT0314 Copy

PICT0336 Copy

Những hình chư Tôn đức từ Việt Nam sang dự lễ cùng Pháp sư

PICT0068 Copy

PICT0175 Copy

PICT0183 Copy

PICT0202 Copy

PICT0203 Copy

PICT0186 Copy

2. Khánh thành Như Lai thiền tự ở Hoa Kỳ:

P9170006 Copy

P9170008 Copy

P9170082 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: