CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hình ảnh khất thực và độ ngọ trong khóa tu Truyền thống 15

Truyền thống khất thực hoá duyên từ thời Đức Phật còn tại thế và được tiếp nối qua sự hành trì của Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Thể theo truyền thống đó, trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 15 này, nhằm khơi dậy hạnh y bát ba đời, ngoài việc Khất thực truyền thống ngày đầu và ngày cuối, mỗi ngày chư Tăng đều khất thực trong khuôn viên tịnh xá. Từ TP. Hồ Chí Minh phồn hoa đô thị đến đồng bằng duyên hải Miền Trung đầy gió cát hay tận vùng Tây Nguyên bạt ngàn hùng vĩ, với lòng kính tin Tam Bảo và tận tâm hộ đạo, các đoàn Phật tử lần lượt đến dưới mái Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đà (TP. Đà Lạt) - nơi chư Tôn đức Tăng của 6 Giáo đoàn đang tu tập, cùng nhau sớt bát cúng dường. Đối trước chư Tôn đức, bằng tất cả lòng thành kính, chư Ni và Phật tử đại diện đều bày tỏ tâm nguyện cầu mong chánh pháp trường tồn, ánh Đạo vàng soi sáng quần sinh, đã thực sự làm rung động tâm thức của người tham dự. Đáp lại lời tác bạch, Hoà thượng Thiền chủ đã thay lời chư Tôn đức Tăng ban những lời pháp mầu chứng minh công đức cúng dường của đàn na tín thí.

Hình ảnh khoan thai khất thực trong chánh niệm của đoàn Khất sĩ Du Tăng đầu đội trời chân đạp đất, lấy tất cả chúng sanh làm bà con quyến thuộc, lấy sự thành tựu đạo quả và độ sinh làm sự nghiệp đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong tâm người cư sĩ.

“Ôm bát đất sống chung cùng vạn loại

Khoác y vàng, hòa thân với hàm linh

Mượn tiếng xin để tế độ chúng sinh

Đem gương Phật cho người gieo giống Phật”

(trích “Đường lối Khất Sĩ”)

IMG 2133

IMG 2411

IMG 2419

IMG 2437

IMG 2478

IMG 2502

IMG 2756

IMG 3088

IMG 3093

IMG 3133

IMG 3425

IMG 3427

IMG 3470

IMG 3510

IMG 9238

IMG 9929

IMG 9895

IMG 9921

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan