CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hình ảnh lễ Thọ tang Đại lão Hòa thượng Pháp sư tại Mỹ

Lễ rước Kim quan Trưởng lão Hoà thượng Pháp chủ Giác Nhiên từ Peek Family Colonial Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA về Viện truyền thống Minh Đăng Quang Wesminter cử hành Lễ Thọ tang và Lễ Báo thù Ân của môn đồ Pháp quyến.

Sau đó là thời hành thiền toạ trước Kim quan - Linh đường của Bậc Thầy hiền khả kính.

Hình ảnh buổi lễ:

1

2

3

20

19

21

13

14

15

17

22

5

28

thotang-a

25

23

7

8

30

    Chia sẻ với thân hữu: