CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hình ảnh sinh hoạt ngày thứ 2 khóa tu Hệ phái lần 25

Ngày thứ hai của khóa tu Truyền thống lần thứ 25 tại Tịnh xá Ngọc Giáng, thành phố Đà Nẵng, các thời thiền hành, thiền tọa, lãnh cơm, chứng minh cúng ngọ thọ trai được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh hòa hợp.

Hai thời học pháp sáng chiều với HT. Giác Pháp - Chánh Thư ký Hệ phái được chư hành giả lắng lòng đón nhận một cách hoan hỷ.

Buổi sáng, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa tu, cũng như sự lợi ích thiết thực mà chư hành giả tham dự. Điều này được Ngài nhấn mạnh hơn vào buổi chiều cùng ngày thông qua lời dạy của đức Tổ sư trong Chơn lý Nhập định: “Mắt tai mũi lưỡi thân sanh ra ý, vậy muốn phục ý thì trước phải phục mắt tai mũi lưỡi thân. Xưa, năm căn vọng động cấu trược, mở cửa thâu trần chôn giết ý, ý ngộp mới giẫy giụa, nay phải đóng các cửa, buông bỏ vật chất ra ngoài, thì ý nhẹ nhàng thong thả mới ngồi yên. Ý vốn hay chuyền theo các cửa, vậy hãy đóng cửa là ý hết chỗ leo trèo, lâu ngày buồn ngủ mỏi mệt là sẽ nằm yên. Xem chừng ý thiệt đã giãi đãi không còn cử động, chừng đó ta sẽ bắt đem ra tập dạy khiến xài thì nó mới không còn tánh ác và trở nên con vật hay quí khó tìm”.

Bằng kinh nghiệm tu tập tham cứu nhiều năm, Hòa thượng đã phân tích chỉ rõ cho chư hành giả biết đâu là con đường đúng đắn mà đức Tổ sư khéo truyền đạt cho hậu thế đi trên lộ trình thiền tập để có được kết quả tốt, hành giả cần phải thu thúc lục căn, điều phục tâm ý để đến yên lặng, tịch tịnh.

Khép lại ngày thứ hai của khóa tu, chư vị  hành giả trở về thiền đường cùng nhau sám hối xả đọa lỗi lầm dưới sự chứng minh giáo giới của chư vị Hòa thượng Ban Chức sự khóa tu.

Hình ảnh sinh hoạt trong ngày:

Thiền tọa

HT. Giác Minh - giám thiền

Khất thực nhận cơm

Phật tử tác bạch cúng dường trai ngọ

HT. Giác Sơn cùng chư Tôn đức chứng minh lễ cúng dường

Thiền hành

 

    Chia sẻ với thân hữu: