CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hình ảnh sinh hoạt trong ngày khóa tu

Giống như các khóa tu trước, mỗi ngày hành giả đều có bốn thời thiền tọa, bốn thời thiền hành, một thời học Chơn lý, một thời thiền đàm, một thời sám hối và điểm tâm, khất thực – độ ngọ trong chánh niệm.

Xin trân trọng chi sẻ hình ảnh khóa tu đang diễn ra.

thienhanh 1

thienhanh 2

thienhanh 3

thienhanh 4

thienhanh 5

thienhanh 6

thienhanh 7

thienhanh 8

thienhanh 9

thienhanh 11

thienhanh 12

thienhanh 13

thienhanh 14

thienhanh 15

thienhanh 16

thienhanh 17

thienhanh 18

thienhanh 19

thienhanh 20

thienhanh 21

thienhanh 22

thienhanh 23

thienhanh 24

Toa 2

Toa 1

Toa 3

Toa 4

Toa 5

Toa 6

Toa 7

Toa 8

Toa 9

Toa 10

Toa 11

Toa 12

Toa 13

Toa 14

Toa 15

Toa 16

Toa 17

Toa 18

Toa 19

Toa 20

Toa 21

Toa 22

Toa 23

Toa 24

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan