CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoa Ưu Đàm

nshl1Ưu-đàm ngàn kỷ mới nở hoa,

Toả ngát hương thơm khắp ta bà,

Liên hoa thất bảo mong lai đáo,

Ơn đức sâu dày tợ núi cao.                                                    

Hàng hậu học chúng con sanh sau đẻ muộn nên không thể tận mắt nhìn thấy được kim thân của Ni trưởng, nhưng qua lời giảng của các bậc Thầy, qua các tác phẩm Kinh Tam BảoTinh hoa bí yếu mà chúng con tụng đọc hàng ngày, chúng con cảm nhận được Ni trưởng là một bậc vĩ nhân, một vị Bồ-tát hoá thân để hoá độ chúng con lìa bỏ bờ mê quay về bến giác. Ni trưởng chuyển những ý pháp của Phật thành những bài kinh, bài thơ, ngắn gọn đơn giản nhưng thâm sâu, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người như giọt nước cành dương rửa sạch bao oan trái hận thù, đau khổ và phiền luỵ.

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa,

Định huệ không thiếu không thừa

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Ni trưởng chỉ dạy cho chúng con thấy tất cả những gì trong cuộc sống đều vô thường, sống và chết chỉ trong một hơi thở. Hãy đem tâm từ bi trải rộng vì lợi ích mọi người, đừng vì bản thân mình mà tạo nhiều oan trái. Giới chính là chìa khoá khai mở chân tâm Phật tánh cho chúng con, giữ giới trong sạch, là miếng ruộng phước điền sạch cỏ dại để chúng con ươm mầm giải thoát. Đinh Huệ giúp chúng con đủ sáng suốt phân biệt nhân quả thiện ác, để khắc chế những bất thiện nơi thân khẩu ý và làm lành lánh dữ. Chúng con đã nhiều đời nhiều kiếp, đắm chìm trong bể khổ vô minh, vì tham đắm ngũ dục nên trôi lăn mãi trong sáu nẻo luân hồi. Ni trưởng dùng lời thơ câu kệ để hoá độ thức tỉnh chúng con.

Ni trưởng yêu quê hương đất nước và chúng sanh hơn cả bản thân mình.

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương.    

Tình yêu của Ni trưởng bao la vô tận, Ni trưởng chẳng quản gian lao khó nhọc, bôn ba khắp chốn hoằng pháp để độ sanh, chỉ mong đất nước hoà bình cho nhân dân có được cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng lèo lái con thuyền Bát-nhã ngược dòng đời, vượt qua biết bao phong ba bão táp để tự mình đi và dắt dìu chúng con lên bờ giác ngộ. Như câu thơ:

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần,

Tiện bề thân thiện con dìu dắt,

Dẫu phải cực lòng lốp phụ nhân.

Niềm xúc cảm trào dâng, con nghẹn ngào tuôn rơi nước mắt, xúc động trước tấm lòng từ bi cao cả của Người. Ni trưởng là một bậc vĩ nhân, vì muốn hoá độ chúng sanh mà gánh chịu trăm ngàn gian khó, nguyện thường hiện thân nữ để gần gũi chia sẻ, dắt dìu và gánh giúp những khổ đau, phiền não của nữ nhân.

Ni trưởng đã dùng lời kinh câu kệ chỉ dạy cho chúng con biết sống hoà đồng, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua gian lao khó nhọc để có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp. Với tấm lòng từ, với ân đức sâu rộng của Người, chúng con chỉ biết cúi đầu lễ tạ ơn đức sâu dày.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Con nguyện cố gắng tu hành ngày càng tinh tấn để đền đáp công ơn Đức Phật, Đức Tổ sư, Ni trưởng, quý Ni sư và các bậc Thầy của chúng con.

Con thành kính dâng lên Ni trưởng bài thơ:

Tinh hoa quảng bá chốn trần gian

Mở cửa Vô-ưu cõi Niết-bàn

Vạn thuở lưu danh người Đại sĩ

Hoằng truyền giáo nghĩa pháp lành ban.

 

Lấp biển dời non chẳng quản nài

Kiên cường nối bước của Như Lai

Huyền cơ chuyển hoá năm châu rạng

Vẹt phá u minh đến Phật đài.

 

Ngàn năm diễm ảo sắc hương thiền

Ta-bà rực rỡ đóa Huỳnh Liên

Tươi ngời đuốc tuệ lung linh toả

Ấm áp bừng soi khắp mọi miền.

    Chia sẻ với thân hữu: