CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài niệm Ân sư

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ngưỡng bạch Giác linh đức cố Hòa thượng Pháp sư, bậc Ân sư của chúng con.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền,

Một buổi sáng trời hạ, mưa bay lất phất, cảnh vật như đổi sắc, mây như ngừng trôi, gió như không thổi, lòng chúng con bồi hồi, đau xót khi cách nửa vòng trái đất bỗng nhận được ai tin, Hòa thượng Ân sư đã an nhiên thị tịch.

Giờ này, trong giờ phút thiêng liêng, trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Ân sư, xin cho phép chúng con phủ phục trước Linh đài, cúi đầu cung kính đảnh lễ Giác linh Thầy.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Ân sư,

Ôi! Bi thiết thay cội tùng đà gãy đổ,

Chốn tòng lâm còn đâu dáng cả Ân sư!

Thầy bao dung, từ ái đức phủ trùm,

Bao Tăng chúng xưa nay hằng nương bóng.

Nay Thầy mất, đàn con thơ lạc lõng,

Cõi hồng trần ai chỉ lối chúng con đi!

Đường về quê cũ vạn trùng xa thẳm,

Vắng Thầy rồi, cùng tử bước đơn côi!

Kính lạy Giác linh Đức cố Hòa thượng Ân sư,

Nhớ ngày nào con mới bước chân vào đạo, Thầy đã ân cần từng bước đỡ nâng con. Gia đình chưa hiểu đạo, mẹ cha cấm cản bước xuất gia, Thầy dùng đủ mọi lời dạy khuyên cho giác ngộ. Rồi từ thành phố, Tịnh xá Trung Tâm, Thầy viết thư gửi về Ngọc Bình (Dĩ An) xin đức Ni trưởng Ngân Liên cho con và cô Phúc nhập đạo. Thế là nhờ Thầy mà con được tròn tâm nguyện. Đến khi ra Ngọc Lâm (Long Hải) do Thầy Bổn sư chỉ dạy, con lại được duyên lành Thầy thường đến ghé thăm, cho bầu bí, gạo, mì cùng các thứ. Thầy lại còn ân cần hỏi thăm sức khỏe, từ Sư bà, Ni chúng được tinh tấn an vui. Mỗi lần nhận phẩm vật của Thầy chở đến cho, con vừa mừng tủi, vừa rơi nước mắt. Kính thương Thầy, bậc cao trên phẩm vị, vẫn không bỏ qua những việc làm rất đỗi bình thường, con trẻ cảm nhận được lòng Thầy bao la quá! Vì những quà kia gửi gắm biết bao thâm tình. Chẳng những thế, Thầy còn đi khắp các miền tịnh xá, từ vùng sâu vùng xa, Thầy chẳng quản ngại chi. Thời gạo châu củi quế rất hiếm hoi, Thầy sẻ chia từtinh thần cùng vật chất cho Ni chúng đủ no lòng, an tâm tu học.

Tịnh xá Ngọc Lâm ba lần trùng tu Tam bảo là cả ba lần không thiếu bàn tay công sức của Thầy, nhờ đó chúng con mới có được ngày hôm nay, ngôi tịnh xá uy nghiêm giữa rừng xanh....

Rồi đến Ngọc Hòa núi Ông Tiêu, Thầy đầu tiên xây dựng, trong thời chiến tranh tu chẳng được an. Về Bà Rịa (tỉnh Phước Tuy cũ), Thầy ra sức mở mang, được mảnh đất hoang nơi một khu rừng Sát. Thầy dựng lập lần thứ hai, đổi tên Ngọc Phước. Trong buổi đầu biết bao thiếu thốn, thử thách gian nan, Thầy vẫn kiên trì, nhẫn nại vượt qua. Rồi ngôi Tam bảo dần cũng được hoàn thành. Nay nghĩ lại kính thương Thầy vô vàn công khó. Bước du Tăng, Thầy không dừng tại đó, lại đi khắp nơi ban rãi ánh đạo mầu. Noi công hạnh Tổ, với phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Lời thuyết pháp, lời thơ, Thầy hùng hồn như sư tử rống. Độ chúng Tăng Ni, Phật tử biết bao người. Ân đức của Thầy, ôi kể sao cho xiết!

Năm 1978, là năm ghi đậm dấu ấn. Thầy trao cho con những kỷ vật thật bất ngờ. Nào kinh sách, nào băng cassette, nào vải vàng nâu... Lại trao thêm tập tài liệu tưởng niệm Đức Tổ sư, một số bài điếu văn, các bài khác nữa... Sách Pháp môn tọa thiền, Luật nghi Khất sĩ, Tứ kệ tĩnh tâm cho Ni chúng nghiên tầm. Con nhận trong tay mà lòng nghe bồi hồi khác lạ. Thầy còn ân cần khuyên dạy rất nhiều điều, bảo con trẻ gắng bền tâm tu học. Vì lòng từ bi hạnh nguyện độ tha, Thầy đành phải rời quê cha đất Tổ. Thôi thế từ nay còn đâu lời Thầy dạy dỗ, nhưng con mừng Thầy được phổ hóa chúng sanh. Dầu trời Nam, Âu Mỹ hay bất cứ nơi đâu, Thầy vẫn mãi là Thầy của chúng con muôn thuở!

Kính lạy Giác linh Ân sư cao cả!

Một đời Ngài quên mình hy sinh cho Đạo pháp,

Hạnh nguyện độ sanh Ngài chẳng quản gian lao.

Khắp trời Nam, Âu Mỹ, Úc châu...

Ngài ban rãi lời vàng cho sanh chúng.

Lòng đại bi Ngài không quên người nghèo khó,

Phẩm vật, bạc tiền Ngài cứu khổ ban vui.

Trong Giáo hội Ngài biết bao chức vị,

Dựng lập đạo tràng tịnh xá biết bao ngôi.

Đến hôm nay công hạnh đà viên mãn,

Ngài buông xả ra đi, an nhiên tự tại.

Nơi tịnh cảnh, đóa Liên hoa Ngài an ngự,

Chốn ta bà đệ tử nhỏ lệ phút chia ly

Thân tứ đại Ngài không còn hiện hữu,

Ân đức Ngài mãi mãi vẫn không phai.

Đối trước Linh đài, chúng con thành kính niệm ân.

Kỉnh nguyện Giác linh Ân sư Cao đăng Phật quốc.

Hồi nhập ta bà, hoằng hóa chúng sanh.

Nam mô cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, Ân sư thùy từ ai mẫn chứng giám.

Chúng đệ tử Ni chúng trực thuộc Tịnh xá Ngọc Lâm, Phân đoàn Cố Ni trưởng Ngân Liên, Ni Giáo đoàn IV- khấu đầu kỉnh lễ Giác linh tam bái.

Con, Tỳ-kheo-ni Mai Liên

(Phân đoàn 1, Ni giới Giáo đoàn IV)

Kính khể thủ

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan