CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Lộc Uyển và đêm hoa đăng mừng khánh đản đức Phật A-di-đà

Dù trời mưa, thời tiết không thuận lòng người nhưng tại Tịnh xá Lộc Uyển vẫn tiến hành lễ vía đức Phật A-di-đà, hơn 700 phật tử kéo về làm cho không khí ấm hẳn lên, (mưa quá nên không có tiến hành lễ ngoài sân khấu mà làm trong chánh điện) buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chúng minh của HT. Giác Tuấn, trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển và chính Ngài đã truyền ngọn nến đầu tiên từ bàn Phật truyền trao cho Chư Tăng cũng như nam nữ Phật tử, như một biểu hiện của Tăng đoàn hòa hợp, chánh pháp rạng ngời, trên tay mỗi người có 1 ngọn nến cháy sáng như là đang nhận ánh sáng trí tuệ từ các vị chư Tôn Đức, hàng sứ giả Như Lai, tất cả ánh sáng ấy như chân lý tối thượng chan hòa khắp chốn, thông qua ánh sáng của những ngọn nến thiện thệ A-di-đà, vị cha lành của muôn loại, như một nghĩa cử chân tình nhằm nhắc nhở rằng: ánh sáng của những ngọn nến kia tuy bé nhỏ nhưng cần phải được duy trì và hiện hữu thường xuyên, bởi điều đó như là biểu tượng của một nguồn quang minh vô hạn được khởi sinh và lưu xuất trực tiếp từ câu thánh hiệu A-di-đà Phật, ánh sáng ấy như vô lượng quang mà đức Thế Tôn vẫn ngày đêm nhiếp hộ chúng sanh trong khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Ánh sáng ấy biểu trưng cho tình yêu thương cho hòa bình nhân loại, mong cầu cho vạn loại sinh linh đừng giết hại lẫn nhau, đừng gây chiến tranh làm đau khổ cho nhau.

1

Và sau đó, HT. Giác Tuấn đã nói lên ý nghĩa của buổi truyền đăng tục diệm. Buổi truyền đăng tục diệm này cũng như thừa hành nối tiếp chánh pháp kế thừa mạng mạch Phật pháp không cho gián đoạn và mỗi người con Phật chúng ta nên phát nguyện thực hành hạnh lợi tha, truyền bá chân lý ấy để giúp cho mọi người thoát khỏi niềm đau đem lại hòa bình và an lạc cho thế giới.

Hạnh phúc thay! Chư Phật ra đời

Hạnh phúc thay!Giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay! Tăng đoàn hòa hợp

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu.

Cuối buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, đại chúng cùng nhau niệm danh hiệu Phật A-di-đà và thiền hành khắp khuôn viên chùa.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

235678

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan