Lịch thuyết giảng Phật pháp năm Nhâm Dần - 2022 tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh)

LỊCH THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP NĂM NHÂM DẦN - 2022
Tại Giảng đường TỊNH XÁ TRUNG TÂM 

21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Vào lúc 8 giờ & 14 giờ Chủ Nhật hàng tuần