TP.HCM: Nhiều tham luận đặt trọng tâm về Giới - Định - Tuệ tại ngày thứ 5 của Khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2024

Chứng minh buổi tham luận, HT.Minh Tuyên - Tăng trưởng Giáo đoàn Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại, khẳng định: “Các bài tham luận năm nay tập trung chính vào chủ đề pháp tu Giới - Định - Tuệ với những phân tích về ý nghĩa và tính ứng dụng ngày một sâu sắc hơn”, trước 3 tham luận nối tiếp trong ngày thứ 5 Khóa BDTT 2024, chiều 29/5/2024 (nhằm 22/4/Giáp Thìn).

Bài tham luận đầu tiên đề cập về “Quan niệm giữ giới trong Chơn lý” do HT.Minh Thành - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Ban Giáo dục Tu thư PGKS, trình bày. Với 3 phần của bài tham luận, Hòa thượng nhấn mạnh khái niệm “giữ giới” trong Chơn lý: 1. Trích xuất hai đoạn Chơn lý có thuật ngữ “giữ giới”, hai đoạn ấy phảng phất chút phong vị của bối cảnh khởi nguồn của Khất sĩ Việt Nam; 2. Trích xuất ba đoạn Chơn lý có thuật ngữ “giữ giới”, phản ánh phần nào bản sắc và hồn cốt Khất sĩ; 3. Trích xuất hai đoạn Chơn lý có thuật ngữ “giữ giới” là lời khích lệ giữ gìn giới y bát và đạo đức của hành giả Chơn lý.

Trích dẫn từ một số bài của Chơn lý, Hòa thượng nhận định, trường hợp “giữ giới” trong tình thế không có điều kiện học hỏi giáo lý thì vẫn là nền tảng, là cơ sở, là chỗ xuất phát dẫn dắt đến đời sống thanh khiết, dẫn dắt đến tìm hiểu nơi giáo lý của mình, dẫn dắt đến chỗ đắc đạo. Người chơn tu có thiếu trí tuệ, thiếu thiền định, miễn là có giữ giới thì phước lạc đời này và đời sau vẫn “làm bậc người trên trước” và “hưởng phước lạc của thiên đường”. Đồng thời, Chơn lý xem Giáo lý y bát là tinh hoa, là cốt lõi, là nền tảng của giới để hành giả rảnh rang mà nuôi dưỡng Định, Tuệ; Y bát là gốc rễ, là căn cội, là cơ sở, là dưỡng chất tinh tuyền nuôi dưỡng sanh thân, Tăng thân, Pháp thân, Phật thân – phần nào hồn cốt của Khất sĩ. Giữ giới y bát đúng nghĩa thì sẽ mang đến cho hành giả Chơn lý một đời sống có ba bản sắc của vị Tỷ-kheo Phạm hạnh: Giải thoát mọi điều trói buộc, hóa giải phiền não ô nhiễm và chốt lại là thong thả rảnh rang.

Đối với bài tham luận của NT.Tuyết Liên - Uỷ viên BTS, Phó trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Quản chúng Ni giới GĐ.IV, về “Tam vô lậu học được trình bày trong Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang”, có thể thấy sự nhấn mạnh và sâu sắc về tầm quan trọng của từng pháp môn giới, địnhtuệ, cũng như nêu bật được sự Tương ưng giữa Tam vô lậu học và Bát chánh đạo.

Theo đó, Ni trưởng khẳng định: “Giới - Định - Huệ kết hợp chặt chẽ với Bát Thánh đạo chính là con đường Trung đạo, con đường duy nhất làm thanh tịnh tất cả những vô minh, tham ái, triền phược, giúp người tu tập sống có đạo đức, có an lạc giải thoát và đạt đến Niết-bàn. Bát chánh đạo hay nói gọn là Tam vô lậu học đó là đường hướng giáo dục con người toàn vẹn cả hai mặt về tài năng và đức hạnh, đóng góp cho cuộc đời những năng lượng sống, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, kết quả rốt ráo là an tịnh, giải thoát, Niết-bàn”.

Cũng liên quan đến pháp môn Giới - Định - Tuệ, NS.Hiếu Liên (Phân đoàn I – GĐ.IV) đã đưa ra góc nhìn về giá trị của “Giới - Định - Tuệ trong thiền tập và trong sinh hoạt thường nhật”. Qua đó, Ni sư trình bày chi tiết về từng giai đoạn, tiến trình của việc phát khởi Giới - Định - Tuệ trong quá trình thiền tập,

khẳng định: “Chỉ trong một thời Thiền, Giới - Định - Tuệ hay tám chi phần của Bát chánh đạo đều hiện hữu. Định và Tuệ nhiều hay ít tùy thuộc vào yếu tố đầu tiên là Giới. Hành giả muốn có được kiến giải chân chánh, có được sự hiểu biết rõ ràng, đủ để hướng dẫn Phật tử thực hành đúng Chánh pháp, xa hơn là có được những trải nghiệm trong Pháp hành, ngoài Thiền tập về Giới - Định - Tuệ hay Bát chánh đạo không thể có con đường thứ hai để đi. Đối với xã hội, Giới - Định - Tuệ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và lâu dài về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đối với thế giới, Giới - Định - Tuệ là chất liệu hàn gắn mọi đổ vỡ chiến tranh, thiết lập hòa bình giữa các quốc gia”.

Khép lại buổi tham luận, HT.Minh Tuyên đã dành nhiều lời tán thán đến chư Tôn đức Tăng Ni đã tích cực tham gia đóng góp những bài tham luận, trình bày những vấn đề về giáo pháp trọng yếu của người xuất gia nói chung và nêu lên những giá trị cốt lõi trong giáo pháp HPKS nói riêng thông qua Chơn lý của Đức Tổ sư.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: