Thư mời viết bài "Tập san Đuốc Sen - số 33"

Với chủ đề "Mừng xuân Giáp Thìn 2024 - Tưởng niệm 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng', Ban Biên soạn Tập san Đuốc Sen rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp bài viết chuyên mục:

- Chuyên đề
- Nghiên cứu kinh tạng
- Hành Trạng tiền nhân
- Giáo pháp Khất sĩ - Phật học ứng dụng
- Văn học
- Trang tin sự kiện
- Lễ tưởng niệm 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (mùng 01/02 Giáp Ngọ, 1954 - 01/02 Giáp Thìn, 2024).

Mọi sự phát tâm đóng góp bài viết, hình ảnh và ý kiến phản hồi… xin gửi đến địa chỉ:

Thành kính niệm ân và kính chúc chư Tôn đức cùng quý Liệt vị thân tâm thường lạc, luôn gặp thắng duyên trong Phật pháp và thành tựu sở nguyện.

Trân trọng!