CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Truy niệm, cung tống kim quan cố TT. Giác Ân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan