CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo trường hạ Tịnh xá Ngọc Điểm PL. 2564 – DL. 2020

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan