CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Lễ tang Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên

BAN LỄ TANG

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGOẠT LIÊN

– Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;

– Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh;

– Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh;

– Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

 1. Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.
 2. Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 3. Hòa thượng Thích Giác Giới – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 4. Hòa thượng Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 5. Hòa thượng Thích Giác Phúc – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 6. Hòa thượng Thích Giác Hà – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 7. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 8. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 9. Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam.
 10. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 11. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban kiểm soát Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.
 12. Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ.
 13. Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 14. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 15. Hòa thượng Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 16. Hòa thượng Thích Huệ Minh – Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 17. Hòa thượng Thích Minh Bửu – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 18. Hòa thượng Thích Giác Pháp – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 19. Thượng tọa Thích Thiện Quý – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh.
 20. Hòa thượng Thích Nhật Lang – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Gò Vấp;
 21. Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ.
 22. Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 23. Bà Tô Thị Bích Châu – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.
 24. Ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng ban Tôn giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 25. Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh.
 26. Ông Lê Hoàng Vân – Phó Trưởng ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh.
 27. Bà Đỗ Thị Chánh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh.
 28. Bà Vũ Thị Nga – Ủy viên Thường vụ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp.

BAN LỄ TANG

 

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan