CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 GĐ. III

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ TỰ TỨ TĂNG & VU LAN BÁO HIẾU PL.2562 – DL.2018

Từ ngày 13 đến 16 tháng 7 năm Mậu Tuất
(Nhằm ngày 23 đến 26/08/2018)

Ngày

Giờ

Hoạt động / Sự kiện

Người thực hiện / MC

 Địa điểm

Ngày 13 /7 Đinh Dậu (23/08/2018)

13:00 

Đón các đoàn về dự lễ 

MC: ĐĐ. Giác Khánh, Giác Phước

Trước sân Tuệ Tĩnh Đường và Chánh điện.

18:00

Tụng Kinh Vu-lan 

Dẫn kinh: ĐĐ. Giác Nguyệt

Chánh điện

19:00

Họp Tăng

Đại chúng

Thiền đường

Văn nghệ chào mừng Đại lễ 

Điều hành: ĐĐ. Giác Minh Tôn. ĐĐ. Giác Hoàng  

Lễ trường chính

 

04:00

Thiền tọa

Chư Tăng Ni

Thiền đường

Ngày 14 /7 Mậu Tuất (24/08/2018)

Tụng kinh

Phật tử/ Dẫn kinh: ĐĐ. Giác Nguyệt  

Chánh điện

06:00

Điểm tâm

 

Giảng đường

07:30

Ổn định Lễ trường

MC: ĐĐ. Giác Chỉ

Lễ trường chính

08:00

Khai mạc Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan Báo Hiếu

MC: ĐĐ. Giác Hoàng. Phát biểu khai mạc: TT. Giác Hạnh. Đạo từ: HT. Giác Hùng. Cảm tạ: HT. Giác Trong

Lễ trường chính

10:30

Lễ Trai Tăng cầu nguyện âm siêu dương thới

Chứng minh: HT. Giác Thành. MC: ĐĐ. Giác Sanh

Chánh điện

13:00

Chụp hình lưu niệm

Các phái đoàn

Lễ trường chính

14:00

Hoài niệm Tứ trọng ân (Lễ Cài hoa hồng)

MC: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Thống.

Đạo từ: HT. Giác Trong.

Lễ trường chính

16:30

Chương trình “Khai nguồn tuệ giác”

Điều hành: ĐĐ. Giác Thọ, ĐĐ. Giác Lâm, ĐĐ. Giác Ảnh

 

Lễ trường chính

Truyền giới phương trượng

Điều hành: ĐĐ. Giác Nhường

Thiền đường

19:00

Tọa thiền

Điều hành: ĐĐ. Giác Hoàng

Lễ trường phụ

20:00

Tự Tứ Tăng

Đại chúng Tăng

Thiền đường

Tự Tứ Ni

Đại chúng Ni

Chánh điện

Pháp thoại

Chủ giảng: HT. Giác Trí. MC: ĐĐ. Giác Minh Tôn 

Lễ trường chính

Ngày 15 /7 Mậu Tuất (25/08/2018)

 

19:00

04:00

Tụng giới – Tăng

Đại chúng Tăng

Thiền đường

Tụng giới – Ni

Đại chúng Ni

Chánh điện

05:30

Điểm tâm

 

Giảng đường

07:00

Lễ Dâng Y Bát  

Chủ giảng: HT. Giác Thành

MC: ĐĐ. Giác Chỉ. Tụng kinh: ĐĐ. Giác Nguyệt

Lễ trường chính

10:30

Lễ Trai Tăng  cầu nguyện âm siêu dương thới

HT. Giác Minh

MC: ĐĐ. Giác Sanh  - 

Chánh điện

14:00

Tọa đàm với chủ đề “Từ thiện theo quan điểm Phật giáo”

Điều hành: ĐĐ. Giác Thống

Lễ trường chính  

16:00

Trùng tụng Chơn lý 

Điều hành: ĐĐ. Giác Hoàng

Lễ trường chính

17:00 Pháp đàm Giảng sư: ĐĐ. Giác  Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Tuyên, .... MC: ĐĐ. Giác Khánh.  Lễ trường chính 

Họp các Ban

Do các vị Trưởng ban chủ trì

Thiền đường, giảng đường & các nơi khác  

20:00

Lễ hội Hoa đăng - Cầu siêu bạt độ

MC: ĐĐ. Giác Tuyên. Giảng sư: HT. Giác Trong.

Lễ trường phụ

Ngày 16/7  Mậu Tuất (26/08/2018)

 

04:00

Tụng kinh

ĐĐ. Giác Nguyệt

Chánh điện

06:00

Điểm tâm

 

Giảng đường

07:00

Khất thực hóa duyên

ĐĐ. Giác Sanh

 

08:00

Chụp hình lưu niệm

Đại chúng Tăng Ni

Giảng đường chính

09:00

Tưởng niệm Đức Thầy viên tịch lần thứ 47

ĐĐ. Giác Minh Tôn

Lễ trường chính

10:30

Cúng ngọ

Chứng minh: HT. Giác Hùng. MC: ĐĐ. Giác Sanh 

Chánh điện

12:00

Tiễn các đoàn về

 

 

 

14:00

Từ thiện

TT. Giác Hạnh, chư Tăng và Phật tử tại TX. Ngọc Vạn

Tịnh xá

 

16:00

Đi thăm chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

HT. Giác Trong, TT. Giác Hạnh, ĐĐ. Giác Tài  

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan