CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình khóa Bồi dưỡng trụ trì 2018

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhằm nâng cao nhận thức của Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ về trách nhiệm thiêng liêng và kiến thức cần có của một vị trụ trì, mỗi năm Hệ phái tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư. Năm nay, Hệ phái đã thống nhất tổ chức tại địa điểm, thời gian và chủ đề như sau:

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

Thời gian: 18 đến 24 tháng 4 Mậu Tuất (1 – 7/6/2018).

Chủ đề: Được chia thành 4 chủ đề nhỏ:

            Chủ đề 1: Những vấn đề liên hệ đến trụ trì

            Chủ đề 2: Tinh thần “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp” của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

            Chủ đề 3: Những công hạnh của chư Trưởng lão/ Đức Thầy / Ni trưởng

            Chủ đề 4: Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang

Thời gian làm việc: Sáng: 7g30 đến 10g30. Chiều: 13g30 đến 16g30.

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Nhường – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Đệ nhất Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Đệ nhị Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Đệ tam Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Đệ tứ Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, Đệ ngũ Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Đệ lục Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. 

HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Đệ thất Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái

HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V

HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM; Phó ban kiêm Chánh Thư ký Hệ phái.

HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trị Pháp viện MĐQ

TT. Minh Hóa  - Phó BTS GHPGVN Q. 2 – TP. HCM, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện MĐQ.

ĐĐ. Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Hệ phái

KHÁCH MỜI GIÁO HỘI

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGV.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

HT. Thích Minh Thông – Phó Ban Tăng sự Trung ương kiêm Phó BTS GHPGVN TP. HCM

KHÁCH MỜI CHÍNH QUYỀN

Ông TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ông Lê Hoàng Vân – Phó ban Tôn giáo TP. HCM

BAN ĐIỀU HÀNH & THUYẾT TRÌNH

HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái

HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương,  Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái

HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Phật tử Hệ phái

HT. Giác Trí  – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ III.

TT. Minh Thành – Ủy viên Thường trực HĐTS, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái, Trưởng ban Tu thư – Giáo dục  Hệ phái

NT. Khiêm Liên – Giáo phẩm NGHPKS.

NT. Ánh Liên – Giáo phẩm NGHPKS

NT. Hiệp Liên  – Ủy viên Thường trực kiêm Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Ni giới Hê phái Khất sĩ, Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III.

NS. Tuyết Liên – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Giáo phẩm NGHPKS, Phó Thường trực Ban Quản chúng Ni giới GĐ IV

BAN THƯ KÝ

ĐĐ. Giác Hoàng – Ủy  viên HĐTS, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện, Phó Thư ký Hệ phái.

ĐĐ. Giác Nhẫn – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam

ĐĐ. Minh Liên –   Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Giáo đoàn IV

ĐĐ. Minh Thái – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang

ĐĐ. Minh Điệp – Trợ lý Thư ký GĐ VI

SC. Liên Hòa – Thư ký Ni giới Giáo đoàn III

CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH

HT. Giác Giới: “Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

HT. Giác Toàn: “Tinh thần Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang”.

HT. Giác Pháp: “Nghiên cứu quan điểm Tứ y pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

HT. Giác Nhân: “Triển khai về Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN”

HT. Minh Bửu: “Kinh nghiệm trụ trì”

TT. Minh Thành: “Cõi Phật và các cõi khác là một hay là khác?”

TT. Giác Tây: “Giáo pháp của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang”

ĐĐ. Giác Hoàng: “Báo cáo một số hoạt động Phật sự Hệ phái năm 2017 - 2018”  

ĐĐ. Minh Điệp: “Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Sự giác ngộ tự thân đến xây dựng hội chúng giác ngộ”.

NT. Khiêm Liên “Ni trưởng Huỳnh Liên: Đóa sen vàng từ miền Tịnh độ”.

NT. Ánh Liên: “Công hạnh của Ni trưởng Bạch Liên – Đệ Nhị trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ”.

NT. Hiệp Liên: “Giới – Định – Huệ của đức Tổ sư Minh Đăng Quang với lời dạy của bậc Chánh Giác”

NS. Tuyết Liên: “Công hạnh của Ni trưởng Trí Liên”

NS. Yến Liên: “Giáo pháp của đức Phật và sự nối truyền của Tổ sư Minh Đăng Quang”

NS. Hạnh Liên: “Sự tương đồng về cách hành trì của đức Phật và đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

NS. Nguyện Liên: “Nghĩ về vấn đề tu – học – dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang”

SC. Thảo Liên: “Tu tập tâm theo Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang”

SC. Phương Liên: Cảm xúc về nguồn

Ông TS. Bùi Hữu Dược: Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng 2018.

Ông Lê Hoàng Vân: Những phương diện cần lưu ý đối với Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng 2018 và tình hình Phật giáo TP. HCM

LỊCH GIẢNG BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ 2018
Từ 18 – 24/4 Mậu Tuất
Giảng đường Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP.HCM

NGÀY

GIỜ

GIẢNG SƯ

ĐỀ TÀI

Sáng 18/4 âl

7g30 – 8g30

Khai mạc

 

8g30 – 9g00

HT. Giác Giới

Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

HT. Giác Giới

Nhận định về “Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

Chiều 18/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Giác Giới

Nhận định về “Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Thảo luận

 

Sáng 19/4 âl

7g30 – 9g00

TS. Bùi Hữu Dược

Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

Thảo luận

 

Chiều 19/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Giác Toàn

Tinh thần Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Đại chúng

Thảo luận

Sáng 20/4 âl

7g30 – 9g00

HT. Giác Nhân

Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

HT. Giác Trí

Tinh thần “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” với sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì

Chiều 20/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Thích Huệ Thông

Vai trò của vị trụ trì trong sự nghiệp hoằng pháp và quản lý tự viện

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Đại chúng

Thảo luận

Sáng 21/4 âl

7g30 – 9g00

HT. Thích Thiện Nhơn

Trách nhiệm trụ trì

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

ĐĐ. Giác Hoàng   

Báo cáo một số hoạt động Phật sự của Hệ phái năm 2017 – 2018 và các Phật sự sắp tới

Chiều 21/4 âl

1g30 – 3g00

Ông Lê Hoàng Vân

Triển khai những phương diện cần lưu ý đối với Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng 2018 và tình hình Phật giáo TP. HCM

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

NT. Hiệp Liên

Giới – Định – Huệ của đức Tổ sư Minh Đăng Quang với lời dạy của bậc Chánh Giác

NT. Yến Liên

Giáo pháp của đức Phật và sự nối truyền của Tổ sư Minh Đăng Quang

 

SC. Thảo Liên

Tu tập tâm theo Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Sáng 22/4 âl

7g30 – 9g00

HT. Minh Bửu

Kinh nghiệm trụ trì

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

HT. Giác Hà

Tâm đức của một vị trụ trì

Chiều 22/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Giác Pháp

Nghiên cứu quan điểm Tứ y pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Thảo luận

 

Sáng 23/4 âl

7g30 – 9g00

TT. Minh Thành

Cõi Phật và các cõi khác là một hay là khác?

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

 

Giới thiệu sách và thảo luận

Chiều 23/4 âl

1g30 – 3g00

ĐĐ. Thích Tâm Hải

Cách ứng xử của một vị trụ trì với truyền thông hiện đại

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

ĐĐ. Minh Điệp

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Sự giác ngộ tự thân đến xây dựng hội chúng giác ngộ

NS. Nguyện Liên

Nghĩ về vấn đề tu – học – dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang

Sáng 24/4 âl

7g30 – 9g00

NT. Ánh Liên

Công hạnh của Ni trưởng Bạch Liên – Đệ Nhị trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

NT. Mai Liên

Những vấn đề giới luật của Hệ phái

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

NS. Tuyết Liên

Công hạnh của Ni trưởng Trí Liên

NT. Khiêm Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên: Đóa sen vàng từ miền Cực lạc

Chiều 24/4 âl

1g30 – 3g00

 Giáo phẩm HP

Trả lời các vấn đề còn tồn đọng

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Bế mạc

 

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử,

Trên đây là chương trình đã được thông qua trong phiên họp Giáo phẩm Hệ phái vào ngày 17 tháng 4 năm Mậu Tuất. Nếu có sự xê dịch về sau là do hoàn cảnh khách quan, rất mong chư Tôn đức Tăng Ni hoan hỷ.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni sức khỏe dồi dào, đạo lực tăng trưởng, thành tựu viên mãn tam vô lậu học trong mùa An cư PL. 2562.

Kính chúc quý Phật tử sức khỏe dồi dào, cuộc sống hanh thông và làm được nhiều thiện sự.

********

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan