CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

GĐ.III: Lịch giảng pháp tại các miền tịnh xá

Lịch giảng pháp của chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Giáo đoàn III tại các miền tịnh xá năm 2018.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan