CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng pháp tại Tịnh xá Trung Tâm năm 2019

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan