CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lịch thuyết giảng tại Tịnh xá Trung Tâm 2020

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan