CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III lần 21

THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH GIÁO ĐOÀN III LẦN 21

 

Kính bạch chư Tôn đức trụ trì,

Kính thưa quý Sa-di, tập sự thuộc Giáo đoàn III,

Nhằm thắp sáng lý tưởng giải thoát và vun bồi đạo hạnh cho hàng Sa-di, Tập sự mới xuất gia; chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III tổ chức khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH.

Khóa này không những dành cho các vị Sa-di/ Sa-di-ni và Tập sự mà dành cho các vị Thức-xoa-ma-na và các vị tân thọ Tỳ-kheo nhằm trau dồi đạo hạnh, vun bồi lý tưởng phụng sự và có nguyện vọng dẫn dắt thế hệ trẻ cũng có thể tham gia tu tập và rèn luyện các kỹ năng lãnh chúng.

Thời gian: Mùng 17 – 27 tháng 2 nhuần Quý Mão (7 – 17/4/2023).

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Chánh, 158 Giải Phóng, TT. EaDrăng, huyện EaH'Leo, tỉnh Đắk Lắk do Ni sư Hiếu Liên trụ trì. 

Đem theo: Luật nghi Khất sĩ, Y, bát, tọa cụ, muỗng, ca, sổ Bồi dưỡng đạo hạnh.

Chiều 16 tháng 2 âl: Hành giả có mặt đông đủ tại tịnh xá Ngọc Chánh. 19g00 cùng ngày họp chúng.

Khất thực:  Sáng 17 và 27/ 2 nhuần năm Quý Mão (Ngày 7 và 17/4/ 2022).  

Kính thông tri đến chư Tôn đức trụ trì các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III liễu tri để sắp xếp thời gian cho các Tân thọ Tỳ-kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và tập sự trong Giáo đoàn tham dự khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 22 này được đông đủ.

Sau đây là các ban:

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng      – Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Y           – Đệ nhị Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Phùng    – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:

HT. Giác Trí – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban Thường trực:

HT. Giác Tiến – UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III.  

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký:

TT. Giác Hoàng – UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.

Phó ban:

TT. Giác Phổ – Phó BTS kiêm Trưởng ban  Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó ban Giáo dục Giáo đoàn III.

TT. Giác Nhường – Phó Trưởng ban Truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Giáo đoàn III.

NS. Hiếu Liên – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện EaHleo, Trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh, 158 Giải Phóng, TT. EaDrăng, EaH'Leo, Đắk Lắk.

Phó Thư ký:

ĐĐ. Giác Thống – Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

ĐĐ. Giác Ảnh – Phó Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

NS. Hòa Liên – Ủy viên Thường trực Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN Nam, Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III.

Ban Quản chúng:

ĐĐ. Giác Đoan - Ủy viên BTS GHPGVN huyện Krông Búk.

SC. Liên Chánh - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì tịnh xá Ngọc Tây, tỉnh Gia Lai.

SC. Hỷ Liên - Ủy viên BTS GHPGVN huyện EaHleo.

BAN GIÁO THỌ (dự kiến)

Gồm chư vị: HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, HT. Giác Thành, HT. Giác Tiến, TT. Giác Duyên, TT. Giác Phổ, TT. Giác Viễn, TT. Giác Hoàng, TT. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Kỉnh, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Giác Minh Tường, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, NS. Hiếu Liên.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan