CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 8 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức, TP. HCM) cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thời gian: 7 đến 17/6 Quý Mão (nhằm 24/7 đến 03/8 năm 2023)

Tập trung: Chiều mùng 7 tháng 6 âm lịch, bắt đầu lúc 14g00.

I . BAN CHỨNG MINH

1. Hòa thượng Giác Nhường

2. Hòa thượng Giác Ngộ    

3. Hòa Thượng Giác Giới                        

II - BAN CHỨC SỰ

 1. Hòa thượng Giác Tường                        - Thiền chủ
 2. Hòa thượng Giác Toàn                           -  Hóa chủ
 3. Hòa thượng Giác Pháp                           - Giám luật
 4. Hòa thượng Minh Thành                         - Phó giám luật
 5. Hòa thượng Minh Thuấn                         - Kiểm soát
 6. Hòa thượng Minh Hóa                             - Phó hóa chủ
 7. Đại đức Minh Sơn                                    - Thư ký

BAN QUẢN CHÚNG KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH

Trưởng ban:            TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban:    TT. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Nhật

Thư ký:                     ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Hòa Liên (GĐ III)

Ủy viên:                    

Đặc trách Sinh hoạt (ăn, mặc, ở, bệnh): ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Giác Thống, NS. Hạnh Liên, SC. Thu Liên.  

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Đẳng, NS. Duyên Liên, NS. Hòa Liên

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Hòa Liên (GĐ III), SC. Phước Liên.  

Đặc trách Hành đường: ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Minh Long, NS. Hòa Liên (GĐ IV), SC. Thu Liên (GĐ IV).  

Đặc trách Chấp tác: ĐĐ. Minh Sơn, SC. Ngọc Liên (GĐ IV)

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Giác Ảnh

* Các chủ đề được học như sau:

1. Luật nghi Khất sĩ

2. Lịch sử các Giáo đoàn và chư Đức Thầy 

3. Các bài vở và uy nghi khi tấn đàn Cụ túc giới Tỳ-kheo

4. Các chủ đề cần thiết khác

Nay thông báo để các Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự của 6 Giáo đoàn Tăng tập trung về Pháp viện Minh Đăng Quang vào ngày giờ nêu trên để tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 8 này.

Các thứ cần đem theo: (i) Sổ Chứng nhận khóa Bồi dưỡng đạo hạnh; (ii) Luật nghi Khất sĩ; (iii) Y bát, tọa cụ, muỗng, ca.

Sự cộng tu của đại chúng và sự hướng dẫn của chư Tôn đức giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp hành giả thăng tiến rất nhiều trên bước đường vun bồi công đức và trang nghiêm tự thân, thắp sáng lý tưởng giải thoát và phụng sự nhân sinh.

_____o0o______

LỊCH GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH

DO HỆ PHÁI TỔ CHỨC LẦN THỨ 8

 

Ngày 0 (Thứ Hai, 7/6 Quý Mão = 24/7/2023): Đại chúng vân tập lúc 14g00 và họp chúng lúc 19g00.

Ngày 1 (Thứ Ba, 8/6 Quý Mão = 25/7/2023):

Buổi sáng: Lễ Khai mạc

Buổi chiều: HT. Minh Thành (Những biển báo của Chánh pháp)

Ngày 2 (Thứ Tư, 9/6 Quý Mão = 26/7/2023):

Buổi sáng: TT. Giác Hoàng (Đi các chỗ học đạo)

Buổi chiều: Công quả các tầng tháp, ôn lại công hạnh của các vị Đức Thầy

Ngày 3 (Thứ Năm, 10/6 Quý Mão = 27/7/2023):

Buổi Sáng:  TT. Giác Phổ (Mười điều tâm niệm của người xuất gia)

Buổi chiều: ĐĐ. Minh Viên (Những điều cần biết của người mới xuất gia)

Ngày 4 (Thứ Sáu, 11/6 Quý Mão = 28/7/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Giác Phước (Lược sử Giáo đoàn II)  

Buổi chiều: HT. Giác Pháp (Một số điều răn của Tổ sư Minh Đăng Quang)

Ngày 5 (Thứ Bảy, 12/6 Quý Mão = 29/7/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Giác Thống (Cách sử dụng mạng xã hội và điện thoại đối với Tăng Ni trẻ)

Buổi chiều: Trùng tụng Chơn lý

Ngày 6 (Chủ nhật, 13/6 Quý Mão = 30/7/2023)

Buổi sáng: ĐĐ. Minh Nhật (Hành trang của người xuất gia), ĐĐ. Minh Đẳng (Lược sử Giáo đoàn V)

Buổi chiều: Dò bài

Ngày 7 (Thứ Hai, 14/6 Quý Mão = 31/7/2023):

Buổi sáng: HT. Minh Hóa  (Trích giảng Kinh Pháp cú)

Buổi chiều: ĐĐ. Minh Phú (Chuẩn bị đăng đàn thọ giới), ĐĐ. Giác Ảnh  (Hạnh khiêm cung của người xuất gia)

Ngày 8 (Thứ Ba, 15/6 Quý Mão = 01/8/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Minh Điệp (Phân tích Luật ngôn trong Luật nghi Khất sĩ)  

Buổi chiều: Trùng tụng Chơn lý

Buổi tối: Xem clip cuộc đời của đức Nhị Tổ và các hình ảnh đẹp của các Trưởng lão.

Ngày 9 (Thứ Tư, 16/6 Quý Mão = 02/8/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Minh Sơn (Giá trị của việc tu hành)  

Buổi chiều: Làm công quả

Ngày 10 (Thứ Năm, 17/6 Quý Mão = 03/8/2023):

Buổi sáng: Vấn đáp / tư vấn và cảm tưởng.   

Buổi chiều: Bế mạc 

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức

Tỳ-kheo Giác Hoàng

 

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan