CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 20 của Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử,

Được sự cho phép của BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Chính quyền địa phương các cấp, Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III sẽ tổ chức khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH LẦN THỨ 20.

MỤC ĐÍCH VÀ THÔNG TIN CĂN BẢN

Mục đích: Củng cố đạo hạnh, xây dựng tình thân, và thắp sáng lý tưởng tu tập của hàng Tăng Ni trẻ (Tập sự, Sa-di/Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni).

Thời gian: Mùng 7-17 tháng 10 năm Canh Tý (21/11 - 01/12/2020).

Thời gian tập trung: Mùng 6 tháng 10.

Thành phần khóa sinh:  Sa-di/ Sa-di-ni và Tập sự nam nữ, Thức-xoa-ma-na, tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cũng có thể tham dự).

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Bửu (Eakar, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).

Vật dụng đem theo: Y, bát, muỗng, ca, tọa cụ, mùng, CMND, Sổ Bồi dưỡng Đạo hạnh do Giáo đoàn cấp.

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Phương – Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Y – Chứng minh Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC

- Trưởng ban: HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

- Phó Trưởng ban: TT. Giác Tiến – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III

- Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

- Phó Trưởng ban: TT. Giác Phổ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Giáo đoàn III

- Phó Trưởng ban: NS. Luật Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu

- Phó Thư ký:  NS. Hiếu Liên

- Trưởng ban ngoại hộ: SC. Hướng Liên

BAN GIÁO THỌ

Chiều mùng 7: HT. Giác Trí – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định)

Sáng mùng 8: TT. Giác Hoàng – Trụ trì Tịnh xá Linh Sơn (Thanh Hóa)

Sáng mùng 9: NT. Hiệp Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (Gia Lai)

Sáng mùng 10: NT. Cảnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc (Gia Lai)

Sáng 11: ĐĐ. Giác Nhường – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông)

Sáng 12: TT. Giác Phổ – Quản chúng Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột)

Sáng 13: HT. Giác Phương – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột)

Sáng 14: ĐĐ. Giác Đoan – Trụ trị Tịnh xá Ngọc Lý (Đăk Lăk)

Sáng 15: ĐĐ. Giác Sanh – Tăng chúng Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định)

Sáng 16: NS. Hiếu Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chánh (Đăk Lăk)

Chiều 16: HT. Giác Trong – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Khánh Hòa)  

* Buổi chiều: Dò bài, giải nghi và tư vấn tâm lý (Ban Quản chúng phụ trách)

BAN QUẢN CHÚNG

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Sanh

Phó ban Thường trực: ĐĐ. Giác Thống

Phó ban: NS. Hạnh Liên

Ủy viên: ĐĐ. Giác Tầm, ĐĐ. Giác Kỉnh, ĐĐ. Giác Chiêu, SC. Hỷ Liên.

Thư ký: ĐĐ. Giác Ảnh, SC. Hoa Liên, SC. Hỷ Liên, SC. Thiện Liên.

Nhằm hướng đạo thế hệ Tăng Ni trẻ có lý tưởng và tu học kiên định, kính mong chư Tôn đức trụ trì tạo điều kiện thuận lợi cho các Tập sự, Sa-di/ Sa-di-ni và các vị Thức-xoa-ma-na vân tập về Tịnh xá Ngọc Bửu để học hạnh, trau dồi giới luật và học hỏi lịch sử giáo pháp Tổ Thầy và tiến tu đạo nghiệp.

Đồng thời, trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni (Đại đức, Sư cô) đồng hoan hỷ tham gia để hỗ trợ Ban Tổ chức và yểm trợ các Tăng Ni trẻ củng cố đạo tâm, tấn tu đạo nghiệp. Đây là một Phật sự vô cùng trọng đại trong sự nghiệp trăm năm đào tạo Tăng Ni giới đức, góp phần cho sự hưng thịnh Phật pháp. Rất mong chư Tôn đức Tăng Ni quan tâm và hỗ trợ.

Kính mời quý Phật tử dành thời gian về nghe pháp, học kinh và góp phần ngoại hộ trong khả năng có thể của mình, làm nền tảng của Đạo Quả về sau.

Trân trọng,

TM. BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TĂNG NI GĐ III

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC            

TT. Thích Giác Hoàng                

 

Sau đây là một số hình ảnh được tổ chức vào năm 2017:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan