CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

BDTTP2020 (14).jpg

THÔNG BÁO
KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ HỆ PHÁI KHẤT SĨ
PL. 2568 – DL. 2024

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,
Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trụ trì các tịnh xá,

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOÁ HỌC

- Khóa học: Bồi dưỡng trụ trì PL. 2568 – DL. 2024

- Chủ đề: GIỚI ĐỊNH TUỆ: PHÁP MÔN CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO VÀ Ý PHÁP CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

- Thời gian: 7 ngày (từ 18-24 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhằm 25-31/5/2024).

Sáng: 8g00 đến 10g30; Chiều: 13g30 đến 16g30.

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

BDTT20 (6).jpg

BDTTP2020 (18).jpg

II. ĐỐI TƯỢNG

300 Tăng Ni Trụ trì, Phó Trụ trì, Tri sự, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (từ 3 hạ trở lên) thuộc 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

III. MỤC TIÊU

Nhằm củng cố đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, nâng cao các kỹ năng quản lý tự viện, hoằng pháp lợi sanh đối với một vị Giáo phẩm và vị đứng đầu trong Ban Quản trị ở các miền tịnh xá trong bối cảnh đương đại. Sau khi kết thúc khóa, các vị tham gia học tập mong đạt được các điều cụ thể:

1. Lý tưởng và phụng sự

- Củng cố lý tưởng của một vị xuất gia giải thoát và theo đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Thúc đẩy sự dấn thân phụng sự nhân sinh.

2. Kiến thức

- Nắm vững giáo lý của Phật giáo và đường lối của Phật giáo Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang đã tuyên thuyết ghi lại trong bộ Chơn lý.

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Quản trị tự viện.

- Nắm vững các quy định trong hệ thống Pháp luật, Luật Tín ngưỡng của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội vừa được tu chỉnh trong Đại hội IX vừa qua, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Nghị định của Giáo hội trong kỳ họp gần nhất.

- Nắm vững các hoạt động chủ yếu và thứ yếu của Giáo hội và Hệ phái để đồng hành.

3. Kỹ năng

- Nhận biết trình độ, tâm tư của từng đối tượng người xuất gia và tại gia để tùy nghi giáo hóa.

- Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương để cùng xương minh Phật pháp.

- Phát triển kỹ năng “ứng phó đạo tràng” và giải quyết các vấn đề pháp lý tại địa phương.

4. Thái độ

- Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương.

- Hòa nhã với mọi đối tượng để công cuộc hoằng pháp lợi sanh và tu tập được thuận lợi và thành tựu.

IV. CHỦ ĐỀ

1. Các đề tài thảo luận năm 2024

1.1. Tam vô lậu học được trình bày trong Chơn lý

1.2. Tam vô lậu học và Bát Chánh đạo trong Chơn lý

1.3. Ứng dụng Tam vô lậu học trong nếp sống hiện nay  

1.4. Ứng dụng Tam vô lậu học trong các khóa tu

2. Một số đề tài gợi ý về việc Quản trị

2.1. Thống nhất các chức danh trong hệ thống tổ chức Hệ phái

2.2. Vai trò về sự kết nối các Ban và hiệu quả trong các Phật sự

2.3. Trụ trì, Ban Quản trị: Tâm đức và năng lực

2.4. Mối liên hệ giữa Giáo hội, Hệ phái và Giáo đoàn trong các vấn đề Tăng sự

2.5. Những ý kiến đóng góp để phát triển Tăng đoàn

2.6. Cách tổ chức một khóa tu cho cư sĩ tại gia

2.7. Định hướng cho khóa tu xuất gia gieo duyên tại các tịnh xá

3. Các bài thuyết trình bởi Giáo hội và Chính quyền

3.1. Các Phật sự trọng yếu của Giáo hội hiện nay và năm 2025

3.2. Truyền thông Phật giáo hiện nay: Cơ hội và khủng hoảng

3.3. Triển khai Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương

3.4. Triển khai Quy chế Ban Quản trị của một ngôi tự viện

V. CÁC VẤN ĐỀ PHỤ 

- Báo cáo tổng kết Đại lễ Kỷ niệm 100 năm ngày hiện thân vào đời của đức Tổ sư năm 2023

- Tặng bằng TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC và CÔNG ĐỨC cho các vị hữu công.

- Ban Tổ chức sẽ cấp chứng chỉ khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ do HĐTS hoặc BTS GHPGVN TP.HCM ký song song với chữ ký xác nhận của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.  

- Ra mắt Phân Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.

VI. YÊU CẦU

1) Danh sách chư Tôn đức tham gia khóa Bồi dưỡng trụ trì 2024 được Ban Thư ký Giáo đoàn gởi về nhóm Zalo Thư ký Hệ phái trước mùng 10 tháng 4 âm lịch.

2) Để đảm bảo nội dung cho khóa bồi dưỡng, xin chư Tôn đức Giáo thọ hoan hỷ gởi cho Ban Thư ký khóa Bồi dưỡng trụ trì bài viết hoàn chỉnh (hoặc tối thiểu đề cương) qua  Zalo Giác Hoàng (0937103910). Ngày nhận bài: Đầu tháng 4 âm lịch.

***

Thành kính niệm ơn chư Tôn đức. 

 TM. BAN TỔ CHỨC

TK. Giác Hoàng

(Chánh Thư ký Hệ phái)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan