CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa "Sống chung tu học" lần thứ 16

Kính bạch chư Tôn đức,

Được sự chỉ đạo của quý chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III, mỗi năm chư Ni Giáo đoàn III tổ chức 3-4 khóa tu. Năm nay, được sự thống nhất chung, khóa “Sống chung tu học” lần thứ 16 được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai do Ni trưởng Hiệp Liên trụ trì như là một phẩm vật tâm linh dâng cúng lên Đức Thầy nhân kỷ niệm 55 năm Giáo đoàn Ni được Đức Thầy Giác An thu nhận (1968-2023).

Khóa tu bắt đầu từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 2 âm lịch (22 - 28/2/2023).

Sau đây là Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Ban Giáo thọ, Ban Chức sự của khóa tu.

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng – Phó Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III

HT. Giác Y – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cam Ranh, Giáo phẩm Giáo đoàn III

HT. Giác Thành – Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

BAN CỐ VẤN

HT. Giác Trí              – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III

TT. Giác Hoàng        – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Giáo đoàn III

TT. Giác Nhường     – Phó Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III

BAN GIÁO THỌ

HT. Giác Trong        – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III

HT. Giác Trí             – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III

HT. Giác Minh         – Tri sự phó kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III

HT. Giác Thành        – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III

TT. Giác Hiền           – Phó Trưởng ban Kinh tế tài chánh Giáo đoàn III

TT. Giác Viễn           – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo đoàn III

TT. Giác Phổ             – Phó Trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp Giáo đoàn III

TT. Giác Nhường     – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông Giáo đoàn III

ĐĐ. Giác Thống       – Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

NT. Hiệp Liên           – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

NT. Đền Liên            – Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

NT. Cảnh Liên          – Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III 

BAN CHỨC SỰ

Trưởng ban: Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban: Ni trưởng Đền Liên –  Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban: Ni trưởng Cảnh Liên – Phó trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Giám luật:

Ni trưởng Dung Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Lương, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Ni trưởng Hạnh Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Hương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giám thiền:

Ni trưởng Tỉnh Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Ni trưởng Lãnh Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Kiểm soát:

Ni trưởng Chuyên Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc An, thị xã An Khê, Gia Lai

Ni trưởng Ngộ Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Thành, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thư ký: Ni sư Hiếu Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh, huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk

Phó Thư ký: Ni sư Hòa Liên, Sư cô Hoa Liên, Sư cô Chánh Liên.

Ban Ngoại hộ: Sư cô Danh Liên, Sư cô Yến Liên, Sư cô Hảo Liên, Sư cô Phương Liên, Sư cô Chủng Liên, Sư cô Nghị Liên, Sư cô Thưởng Liên.

             

LỊCH GIẢNG KHÓA SỐNG CHUNG TU HỌC LẦN THỨ 16

(Được tính theo âm lịch tháng 2) 

Mùng 3:  

            Sáng: HT. Giác Trí (phát biểu khai mạc)

            Chiều: HT. Giác Thành

Mùng 4:        

Sáng:  NT. Hiệp Liên: “Những ngày tháng đầu tiên khi Đức Thầy thành lập Giáo đoàn Ni”  

Chiều: Duyệt lại kế hoạch tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 55 năm Đức Thầy thu nhận Ni giới Giáo đoàn III (Ban Thư ký)

Mùng 5:        

Sáng: HT.  Giác Trong

Chiều: NT. Cảnh Liên: “Ân đức của Đức Thầy dành cho chư Ni”

Mùng 6:

            Sáng: TT. Giác Viễn  

            Chiều: Sám hối (các vấn đề tồn đọng trong Ni đoàn)

Mùng 7:                    

Sáng: TT. Giác Nhường  “Đức Thầy Giác An: Đạo Nghiệp sáng ngời”

            Chiều: NT. Đền Liên: “Sự kiện Đức Thầy viên tịch”

Mùng 8:        

Sáng: TT. Giác Phổ: “Công hạnh của Đức Thầy qua 12 lời nguyện”  

Chiều: TT. Giác Hiền + ĐĐ. Giác Thống 

Mùng 9:        

Sáng: HT. Giác Minh  

Bế mạc.

* Giảng pháp cho Phật tử buổi tối từ 7g30 đến 9g00.

Tối mùng 6: TT. Giác Viễn đảm trách.

Tối mùng 8: TT. Giác Phổ đảm trách.

Trong ngày khai mạc và bế mạc, chư Tôn đức dự kiến sẽ đi trì bình khất thực hóa duyên tại thị xã An Khê.

Tiếp sau, ngày 10-2 âm lịch là ngày tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Đức Thầy thu nhận Ni giới Giáo đoàn III. Kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thập phương yểm trợ để cho khóa SỐNG CHUNG TU HỌC lần thứ 16 được thập phần viên mãn và Lễ Kỷ niệm trọn vẹn, đền ơn Đức Thầy trong muôn một.

       Cung kính,

BAN TỔ CHỨC KHÓA TU

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan