CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa “Sống chung tu học” Ni giới Giáo đoàn III - lần thứ 14

Được sự cho phép và khích lệ của chư Tôn đức Tăng lãnh đạo Giáo đoàn III, Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III sẽ tổ chức khóa “Sống chung tu học” từ ngày 25/4 - 04/5 năm 2022 (tức từ ngày 25/3 - 04/4 năm Nhâm Dần), nhằm nâng cao tinh thần tu học sống chung hòa hợp trong giáo pháp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo trong thời gian sáu tháng qua.

Tiếp nối sự thành công trong việc tổ chức khóa tu trên phương tiện trực tuyến Google Meet của khóa tu lần thứ 13, trong hoàn cảnh hiện nay tình hình dịch bệnh và nhiều yếu tố khách quan chưa được thuận lợi để hội họp về một trú xứ, Ban Tổ chức tiếp tục tổ chức khóa tu lần thứ 14 này trên hệ thống trực tuyến. Mong hết thảy chư Ni trong Giáo đoàn tham gia đầy đủ, phát khởi tâm tinh tấn cầu học Pháp và Luật của Phật Tổ Thầy, tinh cần dồi trau phẩm hạnh, vun bồi phước đức tự thân hầu mang lại lợi lạc cho chính mình và tha nhân.

THỜI KHÓA BIỂU

04g00 – 05g00:    Tụng kinh – Tọa thiền

05g00 – 06g00:     Học Kinh Trung Bộ

06g30 – 07g00:     Điểm tâm

08g00 – 09g30:     Học pháp (Kinh, Chơn lý)

                             (Phật tử có thể tham dự nghe pháp thoại)

10g30 – 12g00:     Thọ trai

13g30 – 15g00:     Sám hối / Thảo luận nhóm

15g30 – 16g30:     Tọa thiền (Phật tử có thể tham dự)

18g00 – 19g00:     Tọa thiền (Phật tử có thể tham dự)

19g00 – 19g45:     Tụng kinh (Mỗi tịnh xá tự tụng)

20g00 – 21g30:      Tự học

Nay thông báo,

Ni trưởng Hiệp Liên

(Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan