CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu “Sống Chung Tu Học” lần thứ 15 của Ni giới Giáo đoàn III

THÔNG BÁO KHÓA TU “SỐNG CHUNG TU HỌC” LẦN THỨ 15

 CỦA NI GIỚI GIÁO ĐOÀN III

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Khóa “Sống chung tu học” của Tỳ-kheo-ni Giáo đoàn III trở thành một truyền thống tốt đẹp, nhờ đó các Phật sự, kinh nghiệm tu tập cũng được sẻ chia, góp phần làm cho việc tu học và hành đạo trong Giáo đoàn được tốt hơn. Năm nay, được sự chứng minh của Giáo đoàn và cho phép chính quyền, khóa tu SỐNG CHUNG TU HỌC lần thứ 15 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Túc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Thời gian: Mùng 17-23 tháng 9 năm Nhâm Dần (12-18/10/2022).

Ngày tập trung: Chiều 16 tháng 9 năm Nhâm Dần (11-8-2022).

Chứng minh: HT. Giác Hùng, HT. Giác Y, HT. Giác Phương.

Cố vấn:

HT. Giác Trí – Phó Tri sự trưởng kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III.

TT. Giác Hoàng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

Trưởng ban Tổ chức: NT. Hiệp Liên.

Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Hóa chủ: NT. Cảnh Liên.

Phó Trưởng ban kiêm Giám Luật: NT. Đền Liên.

Ban Thư ký: NS. Hiếu Liên, NS. Hòa Liên, SC. Loan Liên và SC. Hoa Liên.

Chư Tôn đức Giáo thọ:

HT. Giác Trí          :        Sáng 17-9 Nhâm Dần (12/10/2022)

HT. Giác Thành    :        Sáng 18-9 Nhâm Dần (13/10/2022)

TT. Giác Phổ        :        Sáng 19-9 Nhâm Dần (14/10/2022)

TT. Giác Nhường :        Sáng 20-9 Nhâm Dần (15/10/2022)

TT. Giác Hoàng    :        Sáng 21-9 Nhâm Dần (16/10/2022)

NT. Cảnh Liên      :        Sáng 22-9 Nhâm Dần (17/10/2022)

NT. Hiệp Liên       :        Sáng 23-9 Nhâm Dần (18/10/2022)

Buổi chiều các ngày trống, chư Tôn đức Ni sẽ chia sẻ đề tài: ƯỚC MƠ VỀ MỘT NI GIỚI PHẬT GIÁO KHẤT SĨ. Chương trình này có sự chứng dự của chư Tăng.

Ngày 1: Trình bày: SC. Thiện Liên, SC. Định Liên.

Chủ trì: ĐĐ. Giác Thống

Ngày 2: Trình bày: SC. Nhân Liên, SC. Hữu Liên

Chủ trì: ĐĐ. Giác Tuyên  

Ngày 3: Họp chúng, sám hối

Ngày 4: Trình bày: SC. Thúy Liên, SC. Hảo Liên

Chủ trì: ĐĐ. Giác Nhãn

Ngày 5: Trình bày: SC. Liên Liên, SC. Điềm Liên

Chủ trì: Giác Điều

Ngày 6: Họp chúng, sám hối

Ngày 7: Lễ bế mạc.

Thời khóa: Tu tập từ 3g45 đến 21g00.

Khất thực: Sáng 17 và 23 - 9 Nhâm Dần.

Tịnh khẩu: Ngày 18 và 20 - 9 (ngoại trừ giờ pháp đàm và chia sẻ kinh nghiệm tu học).

Thuyết pháp cho Phật tử:

Tối 18 (TT. Giác Phổ)  

Tối 20 (TT. Giác Hoàng)

Trên đây là chương trình căn bản. Trong quá trình tu tập tùy nghi linh động.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, đạo lực tăng trưởng, Bồ-đề quả mãn.

Kính chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe để hộ trì Tam bảo và tinh tấn trên con đường tu học.

Trân trọng,

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

NT. TN. Hiệp Liên

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan