CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 33

Kính bạch chư Tôn đức,
Thưa quý Phật tử,

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”, đồng thời tiếp nối sự thành tựu của 32 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – Thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 33 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

- Địa điểm: Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian: Từ ngày 16 - 23/12/2023 (nhằm ngày 04 - 11/11 Quý Mão).

- Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

- Khất thực truyền thống:  Ngày 16/12/2023 và 23/12/2023 (nhằm mùng 04 và ngày 11/11/Quý Mão).

Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:

BAN CHỨNG MINH

 • HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 • HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 • HT. Giác Giới – Phó Thư ký kiêm Giám luật Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ –  Thiền chủ. 

 

BAN TỔ CHỨC

 • Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.
 • Phó Trưởng ban kiêm Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ. 
 • Phó Trưởng ban kiêm Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái,    Tri sự phó Giáo đoàn II. 
 • Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: TT. Giác Hy – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Tri sự phó Giáo đoàn I.
 • Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng – UV. HĐTS, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái.  
 • Phó Thư ký:

- ĐĐ. Minh Viên – UV. BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Phó Thư ký Hệ phái, Chánh Thư ký Giáo đoàn I.

- ĐĐ. Minh Khải – Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

 • Trưởng ban Ngoại hộ: ĐĐ. Minh Phương – Phó Trụ trì tịnh xá Giác Chánh, huyện Hồng Vân, tỉnh Bạc Liêu.  

 

GIÁO THỌ & LỊCH GIẢNG KHÓA TU

- Ngày 1: Thứ bảy, 04/11 âl

Buổi sáng: Khai mạc

Buổi chiều: HT. Giác Toàn

 

- Ngày 2: Chủ nhật, 05/11 âl

Buổi sáng: HT. Giác Giới

Buổi chiều: Pháp đàm

 

- Ngày 3: Thứ hai, 06/11

Buổi sáng: HT. Minh Thành

Buổi chiều: Pháp đàm

 

- Ngày 4: Thứ ba, 07/11 âl,

Buổi sáng: HT. Giác Pháp

Buổi chiều: Pháp đàm

 

- Ngày 5: Thứ tư, 08/11 âl

Buổi sáng: HT. Giác Minh (GĐ I)

Buổi chiều: Pháp đàm

 

- Ngày 6: Thứ năm, 09/11 âl

Buổi sáng:  HT. Minh Tuyên

Buổi chiều: Pháp đàm

 

- Ngày 7: Thứ sáu, 10/11 âl:

Buổi sáng: HT. Giác Đăng

Buổi chiều: Pháp đàm đúc kết.  

 

- Ngày 8:     Thứ bảy, 11/11 âl:

Khất thực hóa duyên và bế mạc.  

Xin thông báo đến quý Phật tử liễu tri để công quả, hộ trì khóa tu được viên mãn. Chúc quý Phật tử luôn được bình an và thành tựu được sở nguyện.

Trân trọng,

TM. BAN TỔ CHỨC KHÓA TU

TT. Thích Giác Hoàng

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan