CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 34

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 33 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 34 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Cẩm, 53 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian: Từ ngày 11 - 21/4/2024 (nhằm ngày mùng 03 - 13/3/Giáp Thìn).

Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

Khất thực truyền thống: Ngày 11/4/2024 và 21/4/2024 (nhằm ngày mùng 03 và ngày 13/3/Giáp Thìn).

Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:

 1. Ban Chứng minh
 •  HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 • HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái –  Thiền chủ. 
 • HT. Giác Tùng – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.
 1. Ban Chức sự
 • Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.
 • Phó Trưởng ban kiêm Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. 
 • Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn V.
 • Phó Trưởng ban kiêm Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái,    Tri sự phó Giáo đoàn II.
 • Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng – UV. HĐTS, Chánh Thư ký Hệ phái.  
 • Phó Thư ký: ĐĐ. Minh Đẳng – UV. Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó Thư ký Giáo đoàn V.
 • Trưởng ban Ngoại hộ: TT. Giác Nhẫn, UV. Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cẩm.
 1. Ban Giáo thọ: Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Minh Tuyên, HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, HT. Minh Thành, HT. Giác Đăng và một số vị Thượng tọa, Đại đức trợ giảng.  

Trân trọng thông báo.

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan