CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Đạo Phật có thể tồn tại và phát triển từ lúc có mặt trên đất nước Ấn Độ cho đến lan rộng khắp hành tinh và ngày nay được nhân loại biết đến với lòng quy kính, học hỏi và thực hành, chính nhờ tính đặc thù của giáo lý mà không có một tôn giáo nào có thể sánh kịp cùng tinh thần nhập thế nhưng vẫn duy trì bản chất và giá trị tâm linh của Đạo Phật. Sự thành tựu ấy chính nhờ những nỗ lực hết mình của Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng những người đã để qua một bên, đã làm cho dập tắt, không còn những tham muốn cá nhân, bỏ đi cái tôi cái ta thấp hèn để chung sức chung lòng xiển dương giáo lý hạnh phúc bằng nếp sống Tăng Đoàn.

Với phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch Chánh Pháp Như Lai nên đã hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cùng toàn thể chư Phật tử tập sống chung tu học, theo phương châm:

Cái SỐNG là phải sống chung,

Cái BIẾT là phải học chung.

Cái LINH là phải tu chung.

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay, không ngày nào Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xao lãng việc thực hành lời dạy của Người. Các khóa tu Truyền thống “Tập sống chung tu học” của Hệ phái luôn được duy trì như một lời tri ân nhớ ân Người đã khai mở con đường hạnh phúc cho nhân loại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của toàn xã hội và làm gián đoạn các hoạt động của các tổ chức Tôn giáo và Hệ phái.

Năm 2023 sẽ tổ chức lại các khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, như sau:

Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Long trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 12  Ni trưởng Siêu Liên

1. KHÓA 36: TỊNH XÁ NGỌC LONG 

Địa chỉ: XàXUÂN HÒA, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

Thời gian tu: Từ ngày 11/3 – 17/3 (âl) Quý Mão  (30/4/2023 – 06/5/2023)

Viện chủ:   NI TRƯỞNG HIẾU LIÊN

Trụ trì:       NI SƯ TUỆ LIÊN

Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương :       02839852759

- Ni sư Tuệ Liên:              0909420689

- Ni sư Hòa Liên (CC4): 0969750450

- Điều phối:     Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797)

Bài học Chơn Lý:

1. CL54 – Sám Hối

2. CL55 – Chơn Như

3. CL56 – Hòa Bình (Đoàn Du Tăng)

4. CL57 – Lễ Giáo

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

- Địa điểm tập trung lên xe: 12 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM) hoặc đi thẳng đến Tịnh xá đăng cai khóa tu.

- Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 29/4/2023 (nhằm ngày 10/3/Quý Mão). Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi. 

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng minh nhân dân.

- Phật tử các nơi được tham dự Khóa tu

2. KHÓA 37:   CHÙA THUẬN PHƯỚC

SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN

Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão  (24.9.2023 - 30.9.2023)

Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN

 Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương:                      02839852759

- Sư cô Nghiêm Liên :                 0769552727

- Điều phối: Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797)

Bài học Chơn Lý:

1. CL 58 – Đạo Phật Khất Sĩ  

2. CL.59 – Khổ và Vui     

3. CL 60 – Pháp học Khất sĩ

4. CL 61 – Kinh Tam Bảo (nội dung)

- Phật tử các nơi được tham dự khóa tu

- Địa điểm tập trung lên xe: 12 giờ trưa ngày mùng 9 tháng 8 năm Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM) hoặc đi thẳng đến Tịnh xá đăng cai khóa tu.

- Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi.

3. KHÓA 38: TỊNH XÁ NGỌC LÂM

Địa chỉ: SỐ 839, TRẦN PHÚ, PHƯỜNG B’LAO, TP. BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG.

Từ ngày mùng 09.11 – 15.11 (âl) năm Quý Mão  (21.12.2023 – 27.12.2023)

 Trụ trì: NI TRƯỞNG THẨM LIÊN

Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương :                          02839852759

- Ni trưởng Thẩm Liên :                     0965214117 

- Điều phối: Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797)

Bài học Chơn Lý:

1. Vũ trụ quan

2. Ngũ uẩn

3. Lục căn

4. Thập nhị nhân duyên

- Phật tử các nơi được tham dự khóa tu

- Địa điểm tập trung lên xe: 12 giờ trưa ngày Mùng mùng 8 tháng 11 năm Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, F.1, Quận Gò Vấp, Tp. HCM) hoặc đi thẳng đến Tịnh xá đăng cai khóa tu.

- Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi.

Vì tình đoàn kết và phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ, rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.

Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. Quý Phật tử cũng được phép tham dự  trọn khóa tu.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ được thành công tốt đẹp.

-----oo0oo-----

 BAN TỔ CHỨC KHÓA TU 

 Kính cung thỉnh và thông báo

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan